ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE
Kreator Budownictwa Roku 2021

Jaz na rz. Nysie Kłodzkiej w Lewinie Brzeskim

Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II w Balicach

Multimodalny węzeł transportowy - Dworzec Łódź Fabryczna

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Multimodalny węzeł transportowy - Dworzec Łódź Fabryczna

Projekty | Projekt | INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w...

INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w ramach projektu pn. „Rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Nowogrodziec - Etap Ic" / 2014 - 2015

INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w ramach projektu pn. „Rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Nowogrodziec - Etap Ic

Kontrakt z firmą HYDRO-TECH Sp. z o.o. na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla zadania pn. Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w ramach projektu pn. „Rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Nowogrodziec - Etap Ic".

Zadania obejmowały następujący zakres:

  • „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ulicy Lipowej, Sosnowej i Jodłowej w Nowogrodźcu i Milikowie",
  • „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na ul. Cisowej, Bukowej oraz Dębowej w Milikowie",
  • „Budowa kanalizacji sanitarnej i tłocznej na dz. nr 313 w Nowogrodźcu".