ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE
Kreator Budownictwa Roku 2021

Linia tramwajowa - Poznań Franowo

Multimodalny Dworzec Łódź Fabryczna

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów w Krośnie

Multimodalny węzeł transportowy - Dworzec Łódź Fabryczna

Projekty | Projekt | INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa kanalizacji sanitarnej Prabuty – Stańkowo wraz z...

INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa kanalizacji sanitarnej Prabuty – Stańkowo wraz z budową wodociągu w Stańkowie / 2018

INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa kanalizacji sanitarnej Prabuty – Stańkowo wraz z budową wodociągu w Stańkowie / 2018

22.02.2018 podpisaliśmy kontrakt z Miastem i Gminą Prabuty na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej Prabuty – Stańkowo wraz z budową wodociągu w Stańkowie”.

W ramach tej inwestycji zostanie wybudowane 2,5 km kanalizacji sanitarnej oraz ponad 1,2 km wodociągu wraz ze stacją podnoszenia ciśnienia. Nowa infrastruktura będzie uzupełnieniem już istniejącej sieci. Inwestycja, na którą miasto pozyskało środki z funduszy unijnych, poprawi komfort życia mieszkańców miejscowości oraz pozwoli w przyszłości na podłączanie do sieci nowych odbiorców.

Projekt realizowany jest w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, operacje typu Gospodarka wodno-ściekowa.