ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE
Kreator Budownictwa Roku 2023

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Multimodalny Dworzec Łódź Fabryczna

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Linia kolejowa E-20 na trasie Siedlce - Terespol

Multimodalny węzeł transportowy - Dworzec Łódź Fabryczna

Projekty | Projekt | INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa kanalizacji sanitarnej w zakresie zlewni P1 w...

INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa kanalizacji sanitarnej w zakresie zlewni P1 w Jankowicach – rejon ul. Boguszowickiej, Jaworowej, Jarzębinowej, Brzozowej, Topolowej, Akacjowej / 2014 - 2017

INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa kanalizacji sanitarnej w zakresie zlewni P1 w Jankowicach – rejon ul. Boguszowickiej, Jaworowej, Jarzębinowej, Brzozowej, Topolowej, Akacjowej / 2014 - 2017

kontrakt z Gminą Świerklany na pełnienie funkcji inwestora zastępczego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w zakresie zlewni P1 w Jankowicach – rejon ul. Boguszowickiej, Jaworowej, Jarzębinowej, Brzozowej, Topolowej, Akacjowej”.

Zadanie obejmuje wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno – tłocznej wraz z budową nowych pompowni sieciowych, zbiorników retencyjnych, modernizacją istniejącej. pompowni sieciowej, budową punktu zlewnego oraz robotami towarzyszącymi niezbędnymi do prawidłowej i kompletnej realizacji zadania.

W ramach inwestycji wykonane zostanie również:

  • odtworzenie nawierzchni dróg, ulic, chodników oraz terenów działek prywatnych;
  • oznakowania tymczasowej organizacji ruchu wraz z utrzymaniem objazdów;
  • inspekcja TV wszystkich kanałów głównych i bocznych.
  • roboty przygotowawcze terenu pod budowę,
  • roboty porządkowe, odtworzenia działek prywatnych do stanu sprzed rozpoczęcia robót.