ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE
Kreator Budownictwa Roku 2021

Most na rz. Bug w Małkini

Międzynarodpwy Port Lotniczy im. Jana Pawła II w Balicach

S-19 Sokołów Małopolski - Stobierna

Międzynarodpwy Port Lotniczy im. Jana Pawła II w Balicach

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Projekty | Projekt | INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa kładki pieszo-rowerowej nad rzeką Wartą oraz...

INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa kładki pieszo-rowerowej nad rzeką Wartą oraz Cybiną pomiędzy Berdychowem, Ostrowem Tumskim oraz Chwaliszewem / 2022 - 2025

INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa kładki pieszo-rowerowej nad rzeką Wartą oraz Cybiną pomiędzy Berdychowem, Ostrowem Tumskim oraz Chwaliszewem / 2022 - 2025

12.08.2022 podpisaliśmy kontrakt z Poznańskimi Inwestycjami Miejskimi Sp. z o.o. na pełnienie obowiązków Inżyniera Kontraktu wraz ze świadczeniem usług nadzoru inwestorskiego przy przygotowaniu i realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa kładki pieszo-rowerowej nad rzeką Wartą oraz Cybiną pomiędzy Berdychowem, Ostrowem Tumskim oraz Chwaliszewem”.

Usługa będzie realizowana w podziale na następujące etapy:

  • Etap I – prace przygotowawcze i projektowe
  • Etap II – nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi i pracami powiązanymi
  • Etap III – czynności po zakończeniu robót budowlanych

 

W ciągu planowanej drogi pieszo - rowerowej zaprojektowano dwie niezależne konstrukcje kładek:

  • kładka nr I nad rzeką Wartą - konstrukcja stalowa, jednoprzęsłowa o długości 165 m z uwzględnieniem konstrukcji przyczółków i o szerokości od 9 m do 12 m,
  • kładka nr II nad Cybińskim Kanałem Ulgi - konstrukcja stalowa, jednoprzęsłowa o długości 117 m z uwzględnieniem konstrukcji przyczółków i o szerokości od 9 m do 11 m.

Dzięki tej inwestycji nastąpi m.in.:

  • poprawa warunków ruchu pieszych i rowerów w mieście (zwiększenie komfortu, płynności i bezpieczeństwa przez rozdzielenie ruchu pieszo-rowerowego od samochodowego przy przekraczaniu rzeki),
  • rozwój alternatywnych dróg transportu, zachęta do korzystania z transportu rowerowego zamiast samochodowego,
  • poprawa komunikacji między brzegami Warty, gdzie znajdują się strefy i obiekty gastronomiczne, rekreacyjne, kultury – zwiększone możliwości zarówno korzystania, jak i czerpania zysków dla przedsiębiorców,
  • poprawa dostępności w obszarze inwestycji (układ dróg pieszo rowerowych, kładki),aktywizacja południowej części Ostrowa Tumskiego, tzw. Cypla Nadwarciańskiego.

Przedsięwzięcie jest dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu „Polski Ład” - Program Inwestycji Strategicznych.

Jest to już kolejny, 35 kontrakt realizowany przez SAFEGE dla PIM.