ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE
Kreator Budownictwa Roku 2023

Multimodalny Dworzec Łódź Fabryczna

Multimodalny węzeł transportowy - Dworzec Łódź Fabryczna

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Oczyszczalnia ścieków w Kazimierzy Wielkiej

Projekty | Projekt | INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa mostu na rzece Narew wraz z dojazdami w powiecie...

INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa mostu na rzece Narew wraz z dojazdami w powiecie ostrołęckim

INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa mostu na rzece Narew wraz z dojazdami w powiecie ostrołęckim

30.10.2023 podpisaliśmy kontrakt z Powiatem Ostrołęckim na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla inwestycji “Budowa mostu na rzece Narew wraz z dojazdami. Budowa przeprawy mostowej wraz z drogą dojazdową łączącą drogę krajową nr DK 61 w miejscowości Teodorowo, gm. Rzekuń, pow. ostrołęcki z drogą powiatową nr 2539W w miejscowości Łęg Przedmiejski, gm. Lelis, pow. ostrołęcki, woj. mazowieckie”.

Na zadanie składają się:

 • branża drogowa
 • oznakowanie i urządzenia bezpieczeństwa
 • ściany oporowe
 • wzmocnienie podłoża
 • most drogowy MD-1 (rz. Rozoga)
 • most drogowy MD-3 (rz. Narew)
 • przejazd gospodarczy PG-2
 • przepusty
 • odwodnienie
 • infrastruktura telekomunikacyjna
 • przebudowa sieci wodociągowej
 • przebudowa sieci gazowej
 • oświetlenie dróg
 • przebudowa linii napowietrznych
 • przebudowa sieci elektro-energetycznych
 • zieleń.