ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE
Kreator Budownictwa Roku 2023

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II w Balicach

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów w Krośnie

Multimodalny węzeł transportowy - Dworzec Łódź Fabryczna

Multimodalny węzeł transportowy - Dworzec Łódź Fabryczna

Projekty | Projekt | INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa nowego mostu na drodze wojewódzkiej nr 296 na rz....

INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa nowego mostu na drodze wojewódzkiej nr 296 na rz. Czerna w Żagańcu / 2022 - 2023

INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa nowego mostu na drodze wojewódzkiej nr 296 na rz. Czerna w Żagańcu / 2022 - 2023

13.10.2022 podpisaliśmy kontrakt z Zarządem Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze na usługę polegającą na pełnieniu nadzoru inwestorskiego na zadaniu "Budowa nowego mostu w km 32+864 na drodze wojewódzkiej nr 296 na rz. Czerna w Żagańcu".

Umowa obejmuje swoim zakresem następujące branże:

  • mostową
  • drogową
  • sanitarną
  • teletechniczną.

W jej ramach nasi specjaliści będą również wykonywali nadzór autorski, geodezyjny, archeologiczny, jak również prace związane z badaniami laboratoryjnymi.

Droga wojewódzka nr 296 stanowi zachodnią granicę największego w Polsce poligonu wojskowego OSP Żagań-Świętoszów. Z tego powodu głównym wyzwaniem w przypadku tego projektu jest dostosowanie drogi oraz obiektów inżynierskich leżących w jej ciągu do potrzeb Sił Zbrojnych.