ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE
Kreator Budownictwa Roku 2023

Multimodalny węzeł transportowy - Dworzec Łódź Fabryczna

Multimodalny węzeł transportowy - Dworzec Łódź Fabryczna

Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II w Balicach

Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II w Balicach

Międzynarodpwy Port Lotniczy im. Jana Pawła II w Balicach

Projekty | Projekt | INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa nowoczesnego budynku biurowo-usługowego / 2019

INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa nowoczesnego budynku biurowo-usługowego / 2019

INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa nowoczesnego budynku biurowo-usługowego / 2019

28.02.2019 podpisaliśmy kontrakt z prywatną spółką na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla inwestycji polegającej na budowie budynku biurowo-usługowego w dużym mieście Dolnego Śląska.

Będzie to ultranowoczesny biurowiec klasy A z podziemnym garażem o całkowitej powierzchni prawie 21 000 metrów kwadratowych, dodatkowo certyfikowany ekologicznie.

Prace, które nadzorować będą specjaliści z SAFEGE obejmą oprócz budowy biurowca także zagospodarowanie terenu oraz infrastrukturę towarzyszącą - w tym chodniki, przejście podziemne, przebudowę układu drogowego, zjazd z drogi publicznej, przyłącza, sieci oraz prace na obiektach sąsiednich.