ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE
Kreator Budownictwa Roku 2021

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Międzynarodpwy Port Lotniczy im. Jana Pawła II w Balicach

Oczyszczalnia ścieków w Kazimierzy Wielkiej

Multimodalny dworzec Łódź Fabryczna

Multimodalny Dworzec Łódź Fabryczna

Projekty | Projekt | INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa obwodnicy Mszczonowa w ciągu drogi krajowej nr 50...

INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa obwodnicy Mszczonowa w ciągu drogi krajowej nr 50 od km 2+920 do km 9+220 / 2009 - 2011

INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa obwodnicy Mszczonowa w ciągu drogi krajowej nr 50 od km 2+920 do km 9+220 / 2009 - 2011

Kontrakt z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad z siedzibą w Warszawie na zarządzanie kontraktem w zakresie „Budowy obwodnicy Mszczonowa w ciągu drogi krajowej nr 50 od km 2+920 do km 9+220”, w tym pełnienie nadzoru nad realizacją robót.

Przedmiotem inwestycji była budowa jednojezdniowej dwupasowej obwodnicy Mszczonowa klasy GP o obciążeniu 115 kN/oś, o łącznej długości 6,3 km, w tym również budowa mostu nad ciekiem wodnym, wiaduktów, dróg lokalnych, chodników, wykonanie elementów stałej organizacji ruchu czy zieleni drogowej.

Kompleksowy zakres inwestycji wymagał oprócz powyższego częściowej przebudowy sieci lokalnego układu drogowego oraz istniejącej infrastruktury kolidującej z projektowaną drogą i wykonanie urządzeń ograniczających negatywny wpływ ruchu drogowego na środowisko.

INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa obwodnicy Mszczonowa w ciągu drogi krajowej nr 50 od km 2+920 do km 9+220 / 2009 - 2011

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie województwa mazowieckiego, powiatu Żyrardowskiego, gminy Radziejowice, miasta i gminy Mszczonów.

Głównymi celami budowy obwodnicy Mszczonowa było:

  • zwiększenie komfortu jazdy i bezpieczeństwa podróżujących,
  • usprawnienie komunikacji wewnętrznej w Mszczonowie,
  • zwiększenie przepustowości drogi krajowej nr 50 w okolicach Mszczonowa i wynikające z tego oszczędności czasu użytkowników tej drogi.
INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa obwodnicy Mszczonowa w ciągu drogi krajowej nr 50 od km 2+920 do km 9+220 / 2009 - 2011

Zakres robót obejmował także budowę:

  • urządzeń podczyszczających 6 szt.
  • zbiorników retencyjnych 3 szt.
  • oznakowania pionowego 280 szt. i poziomego 7960 m2
  • barier ochronnych 7695 m

Więcej o projekcie: www.gddkia.gov.pl/pl/v/budowa-obwodnicy-mszczonowa

Zobacz zdjęcia
Budowa obwodnicy Mszczonowa Budowa obwodnicy Mszczonowa Budowa obwodnicy Mszczonowa Budowa obwodnicy Mszczonowa Budowa obwodnicy Mszczonowa Budowa obwodnicy Mszczonowa