ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE
Kreator Budownictwa Roku 2023

Multimodalny węzeł transportowy - Dworzec Łódź Fabryczna

Oczyszczalnia ścieków w Białymstoku

Multimodalny dworzec Łódź Fabryczna

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Międzynarodpwy Port Lotniczy im. Jana Pawła II w Balicach

Projekty | Projekt | INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa obwodnicy Serocka w ciągu drogi krajowej nr 61 od...

INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa obwodnicy Serocka w ciągu drogi krajowej nr 61 od km 35+888 do około 42+900 / 2009 - 2013

INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa obwodnicy Serocka w ciągu drogi krajowej nr 61 od km 35+888 do około 42+900 / 2009 - 2013

Kontrakt z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad z siedzibą w Warszawie na zarządzanie kontraktem w zakresie: „Budowa obwodnicy Serocka w ciągu drogi krajowej nr 61 od km 35+888 do około 42+900”, w tym pełnienie nadzoru nad realizacją robót oraz zarządzanie w ramach projektu unijnego.

Przedmiotem inwestycji była budowa :

 • dwujezdniowej obwodnicy Serocka klasy GP,
 • trzech węzłów drogowych,
 • 6 wiaduktów,
 • dróg dojazdowych,
 • ekranów akustycznych,
 • elementów bezpieczeństwa ruchu.
INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa obwodnicy Serocka w ciągu drogi krajowej nr 61 od km 35+888 do około 42+900 / 2009 - 2013

Zakres nadzorowanych prac obejmował:

 • budowa dwujezdniowej obwodnicy miejscowości Serock klasy GP 2x2
 • budowa odcinka drogi krajowej nr 62 Serock klasy GP 1x2
 • budowa węzła drogowego "Węzeł Wojsk Łączności"
 • budowa węzła drogowego "Węzeł Serock"
 • budowa węzła drogowego "Węzeł Wierzbica"
 • budowa dróg dojazdowych klasy Z, L, D
 • budowa przejazdów
 • budowa ciągów pieszych
 • budowę zjazdów indywidualnych i publicznych
 • przebudowa kolidujących odcinków infrastruktury (kanalizacja, wodociągi, energetyka, teletechnika, gaz)
 • budowa urządzeń związanych z ochroną środowiska i bezpieczeństwem ruchu
 • rozbiórka kolidujących obiektów i likwidacja wysypiska śmieci
 • wiadukt WN-2 nad obwodnicą w km 36+328,45
 • wiadukt WN-3 nad obwodnicą w km 39+074,55
 • wiadukt W-3a nad obwodnicą w km 38+107,32
 • wiadukt WN-4 nad obwodnicą w km 39+992,31
 • wiadukt WN-5 nad obwodnicą w km 41+073,72
 • wiadukt WN-6 nad obwodnicą w km 41+848,06
 • wiadukt W-4 w ciągu obwodnicy w km 40+622,70.
Zobacz zdjęcia
Obwodnica Serocka Obwodnica Serocka Obwodnica Serocka Obwodnica Serocka Obwodnica Serocka Obwodnica Serocka Obwodnica Serocka