ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE
Kreator Budownictwa Roku 2021

Multimodalny dworzec Łódź Fabryczna

Oczyszczalnia ścieków w Bolesławcu

Linia kolejowa E-20 na trasie Siedlce - Terespol

Multimodalny węzeł transportowy - Dworzec Łódź Fabryczna

Multimodalny węzeł transportowy - Dworzec Łódź Fabryczna

Projekty | Projekt | INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa oczyszczalni ścieków w Branicach / 2011 - 2015

INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa oczyszczalni ścieków w Branicach / 2011 - 2015

SEKTOR: woda i ścieki
INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa oczyszczalni ścieków w Branicach / 2011 - 2015

13.06.2011 podpisaliśmy kontrakt z Gminą Branice na usługi Koordynatora Nadzoru Inwestorskiego na budowę oczyszczalni ścieków w miejscowości Branice. Inwestorem Zastępczym jest Samorządowy Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej w Branicach.

Zakres projektu obejmował następujące:

  1. Budowa mechaniczno - biologicznej oczyszczalni ścieków typu Ecolo-Chief o przepustowości 830 m3 /d w miejscowości Branice wraz z przebudową istniejącego wylotu ścieków do rzeki Opawy w km 58+585. W części mechanicznej oczyszczalni - zestaw do mechanicznego oczyszczania ścieków z sitem ślimakowym i piaskownikiem, a w części biologicznej oczyszczalni: osadnik wstępny, komora anoksyczna, 4 komory osadu czynnego,  2 osadniki wtórne, komora stabilizacji osadu oraz komora kontrolno - pomiarowa przepływu ścieków.
  2. Obiekty inżynieryjne i pomocnicze oczyszczalni: pompownia ścieków surowych wraz z komorą zasuw, komora zasuw, stacja zlewcza z sitem i pomiarem, zbiornik zlewny ścieków dowożonych, budynek wielofunkcyjny socjalno-techniczny, zadaszone składowisko odwodnionego osadu oraz magazyn wapna.
  3. Obiekty liniowe: sieci międzyobiektowe.
  4. Odprowadzanie ścieków oczyszczonych do odbiornika odbywać się będzie do rzeki Opawa w km 58+585, zrzutem ścieków poprzez modernizowany istniejący wylot brzegowy.