ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE
Kreator Budownictwa Roku 2023

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów w Krośnie

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Oczyszczalnia ścieków w Kazimierzy Wielkiej

Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II w Balicach

Jaz na rz. Nysie Kłodzkiej w Lewinie Brzeskim

Projekty | Projekt | INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa osiedla (168 mieszkań) w Sianowie / 2021 - 2023

INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa osiedla (168 mieszkań) w Sianowie / 2021 - 2023

SEKTORY: , budownictwo
INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa osiedla (168 mieszkań) w Sianowie / 2021 - 2023

10.06.2021 podpisaliśmy kolejny kontrakt z PFR Nieruchomości S.A. w Warszawie na świadczenie usług inwestora zastępczego dla inwestycji mieszkaniowej realizowanej w Sianowie przy ul. Słowackiego.

Do obowiązków Specjalistów z SAFEGE będzie należało między innymi:

 • zapewnienie zgodności realizacji Inwestycji z dokumentacją;
 • zapewnienie przeniesienia na Inwestora praw autorskich do dokumentacji;
 • uzyskanie wszelkich wymaganych prawem decyzji administracyjnych;
 • kontrola i koordynacja prac projektowych;
 • weryfikacja i rekomendowanie Inwestorowi rozwiązań zamiennych / optymalizacyjnych;
 • nadzorowanie prowadzonych prac;
 • weryfikacja badań geotechnicznych;
 • koordynacja i nadzór nad wszystkimi sprawami związanymi z ochroną konserwatorską / archeologiczną;
 • przygotowanie, opiniowanie, negocjowanie i uzgadnianie z Inwestorem projektów umów;
 • nadzór nad należytym wykonaniem umowy z Generalnym Wykonawcą;
 • organizowanie i prowadzenie spotkań koordynacyjnych, w tym sporządzanie protokołów ze spotkań / narad;
 • monitorowanie wszelkich kwestii związanych z umowami ubezpieczeniowymi;
 • sprawdzanie finansowych dokumentów rozliczeniowych;
 • ustanowienie inspektorów nadzoru robót branżowych i budowlanych;
 • gromadzenie wszelkiej dokumentacji Inwestycji;
 • przeprowadzenie procedur odbiorów końcowych;
 • przeprowadzenie odbiorów technicznych oraz usuwanie usterek ujawnionych podczas odbiorów;
 • oddanie Inwestorowi do użytkowania Inwestycji zgodnie z jej parametrami, wymogami prawnymi i postanowieniami umowy.

Osiedle realizowane przez PFR Nieruchomości w Sianowie będzie się składało z siedmiu trzypiętrowych budynków, które pomieszczą 168 mieszkań o średniej powierzchni 50m2. Będą to lokale od jedno- do czteropokojowych, które zostaną wykończone „pod klucz”. W każdym z projektowanych budynków znajdą się mieszkania przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Na osiedlu przewidziano 168 miejsc parkingowych zlokalizowanych wzdłuż ulic okalających osiedle.

Przestrzenie między budynkami posłużą najemcom jako strefa relaksu i rekreacji. Zaprojektowano dwa takie miejsca – plac zabaw i teren przeznaczony do sportu i rekreacji.

Spółka PFR Nieruchomości S.A. w Warszawie stanowi część grupy Polskiego Funduszu Rozwoju (instytucji wspierającej zrównoważony rozwój kraju poprzez realizację ważnych projektów inwestycyjnych). PFR Nieruchomości S.A. została powołana, by oferować profesjonalne wsparcie w zakresie inwestowania w projekty mieszkaniowe w całej Polsce.

Zobacz zdjęcia
SAFEGE Polska dla PFR Nieruchomości: osiedle w Sianowie (168 mieszkań). Zdj. PFR Nieruchomości SAFEGE Polska dla PFR Nieruchomości: osiedle w Sianowie (168 mieszkań). Zdj. PFR Nieruchomości