ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE
Kreator Budownictwa Roku 2023

Międzynarodpwy Port Lotniczy im. Jana Pawła II w Balicach

Multimodalny dworzec Łódź Fabryczna

Multimodalny węzeł transportowy - Dworzec Łódź Fabryczna

Multimodalny dworzec Łódź Fabryczna

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów w Krośnie

Projekty | Projekt | INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa osiedla mieszkaniowego Botaniczna w Poznaniu / 2014...

INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa osiedla mieszkaniowego Botaniczna w Poznaniu / 2014 - 2018

SEKTORY: , budownictwo
INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa osiedla mieszkaniowego Botaniczna w Poznaniu / 2014 - 2018

W latach 2014 - 2016 realizowaliśmy kontrakt dla firmy NICKEL PROJECTS Sp. z o.o. na zarządzanie projektem „Budowa osiedla mieszkaniowego Botaniczna”.

Przedmiot nadzorowanej inwestycji to budowa zespołu czterech budynków mieszkalno - biurowo - usługowo - handlowych z podziemnymi halami garażowymi wraz z zagospodarowaniem terenu, niezbędnymi elementami infrastruktury technicznej, tj. zbiorniki retencyjne, miejsca postojowe, etc., stanowiąca I Etap inwestycji prowadzonej na terenie Jeżyc - przy ul. Z. Nałkowskiej w Poznaniu. Przedmiotowy I Etap inwestycji obejmuje również przebudowę infrastruktury drogowej ul. Botanicznej, św. Wawrzyńca i Z. Nałkowskiej w Poznaniu.

Zakres usług naszych specjalistów objął:

  • zarządzanie fazą realizacji robót
  • kontrolę jakości i zgodności wbudowanych urządzeń / materiałów z wymaganiami SIWZ
  • zarządzanie kosztami realizacji
  • opiniowanie i analizowanie robót zamiennych
  • nadzór inspektorski w branżach: budowlano - konstrukcyjnej, instalacji wod.-kan. i wentylacji, instalacji elektrycznych i niskoproądowych, drogowej
  • udział w procedurze odbiorowej w celu uzyskania pozwolenia na użytkowanie

Dla tego samego Klienta realizowaliśmy rozbudowę os. Botaniczna w latach 2014 - 2018 - budowa objęła łącznie zespół sześciu budynków mieszkalno - biurowo - usługowo - handlowych z podziemnymi halami garażowymi wraz z zagospodarowaniem terenu, niezbędnymi elementami infrastruktury technicznej, tj. zbiorniki retencyjne, miejsca postojowe, etc., stanowiąca II Etap.

Wartość robót budowlanych wyniosła ponad 50 000 000 PLN netto.

Zobacz zdjęcia
SAFEGE Polska dla NICKEL - osiedle mieszkaniowe na ul. Botanicznej w Poznaniu (7 budynków) SAFEGE Polska dla NICKEL - osiedle mieszkaniowe na ul. Botanicznej w Poznaniu (7 budynków) SAFEGE Polska dla NICKEL - osiedle mieszkaniowe na ul. Botanicznej w Poznaniu (7 budynków) SAFEGE Polska dla NICKEL - osiedle mieszkaniowe na ul. Botanicznej w Poznaniu (7 budynków) SAFEGE Polska dla NICKEL - osiedle mieszkaniowe na ul. Botanicznej w Poznaniu (7 budynków)