ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE
Kreator Budownictwa Roku 2021

Jaz na rz. Nysie Kłodzkiej w Lewinie Brzeskim

Multimodalny węzeł transportowy - Dworzec Łódź Fabryczna

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów w Krośnie

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Projekty | Projekt | INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa osiedla mieszkaniowego Botaniczna w Poznaniu / 2014...

INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa osiedla mieszkaniowego Botaniczna w Poznaniu / 2014 - 2018

INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa osiedla mieszkaniowego Botaniczna w Poznaniu / 2014 - 2018

W latach 2014 - 2016 realizowaliśmy kontrakt dla firmy NICKEL PROJECTS Sp. z o.o. na zarządzanie projektem „Budowa osiedla mieszkaniowego Botaniczna”.

Przedmiot nadzorowanej inwestycji to budowa zespołu czterech budynków mieszkalno - biurowo - usługowo - handlowych z podziemnymi halami garażowymi wraz z zagospodarowaniem terenu, niezbędnymi elementami infrastruktury technicznej, tj. zbiorniki retencyjne, miejsca postojowe, etc., stanowiąca I Etap inwestycji prowadzonej na terenie Jeżyc - przy ul. Z. Nałkowskiej w Poznaniu. Przedmiotowy I Etap inwestycji obejmuje również przebudowę infrastruktury drogowej ul. Botanicznej, św. Wawrzyńca i Z. Nałkowskiej w Poznaniu.

Zakres usług naszych specjalistów objął:

  • zarządzanie fazą realizacji robót
  • kontrolę jakości i zgodności wbudowanych urządzeń / materiałów z wymaganiami SIWZ
  • zarządzanie kosztami realizacji
  • opiniowanie i analizowanie robót zamiennych
  • nadzór inspektorski w branżach: budowlano - konstrukcyjnej, instalacji wod.-kan. i wentylacji, instalacji elektrycznych i niskoproądowych, drogowej
  • udział w procedurze odbiorowej w celu uzyskania pozwolenia na użytkowanie

Dla tego samego Klienta realizowaliśmy rozbudowę os. Botaniczna w latach 2014 - 2018 - budowa objęła łącznie zespół sześciu budynków mieszkalno - biurowo - usługowo - handlowych z podziemnymi halami garażowymi wraz z zagospodarowaniem terenu, niezbędnymi elementami infrastruktury technicznej, tj. zbiorniki retencyjne, miejsca postojowe, etc., stanowiąca II Etap.

Wartość robót budowlanych wyniosła ponad 100 000 PLN netto.

Zobacz zdjęcia
SAFEGE Polska dla NICKEL - osiedle mieszkaniowe na ul. Botanicznej w Poznaniu (7 budynków) SAFEGE Polska dla NICKEL - osiedle mieszkaniowe na ul. Botanicznej w Poznaniu (7 budynków) SAFEGE Polska dla NICKEL - osiedle mieszkaniowe na ul. Botanicznej w Poznaniu (7 budynków) SAFEGE Polska dla NICKEL - osiedle mieszkaniowe na ul. Botanicznej w Poznaniu (7 budynków) SAFEGE Polska dla NICKEL - osiedle mieszkaniowe na ul. Botanicznej w Poznaniu (7 budynków)