ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE
Kreator Budownictwa Roku 2023

Jaz na rz. Nysie Kłodzkiej w Lewinie Brzeskim

Multimodalny dworzec Łódź Fabryczna

Multimodalny węzeł transportowy - Dworzec Łódź Fabryczna

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów w Krośnie

Oczyszczalnia ścieków w Kazimierzy Wielkiej

Projekty | Projekt | INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa pawilonów usługowych w ciągu Promenady w...

INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa pawilonów usługowych w ciągu Promenady w Międzyzdrojach / 2018

INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa pawilonów usługowych w ciągu Promenady w Międzyzdrojach / 2018

22.11.2018 podpisaliśmy kontrakt ze spółką PROMENADA Sp. z o.o. w Szczecinie na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu polegającej na kompleksowej obsłudze inwestycji pn.: „Budowa pawilonów usługowych w przestrzeni parkowej w ramach rewitalizacji przestrzeni miejskiej w ciągu Promenady zachodniej na części działki Nr ewid. 255/2 w obrębie 20 Międzyzdroje”.

Wykonawstwo robót budowlanych podzielone będzie na dwa etapy realizacyjne:

 1. Etap I – obejmujący wykonanie części pawilonów handlowych, części pawilonów gastronomicznych, pomieszczenia administracyjnego, sanitariatów, część pomieszczeń na odpady oznaczonych na planie zestawienia powierzchni numerami: od 01 do 062,
 2. Etap II – obejmujący wykonanie części pawilonów handlowych, części pawilonów gastronomicznych, część pomieszczeń na odpady oznaczonych na planie zestawienia powierzchni numerami: od 063 do 072 i  073 do 075.


DANE LICZBOWE NOWEGO OBIEKTU:

 • powierzchnia działki nr 255/2: 6043,00 m²
 • powierzchnia zabudowy: 2097 m² = 34,70% (<40%)
 • powierzchnia użytkowa: 1857,20m²
 • kubatura całego obiektu: 9900 m³
 • wysokość budynku: 4,95 m
 • powierzchnia biologicznie czynna: 1843,50 m² = 30,50% (>25%) :
 • na terenie: 786 m²
 • dach zielony: 2115 m² (zalicza się 1/2 = 1057,5 m²)
 • szerokość elewacji frontowej: 108,90 m (<110,0m)
 • tereny utwardzone: 3160 m²