ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE
Kreator Budownictwa Roku 2021

Multimodalny Dworzec Łódź Fabryczna

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II w Balicach

Multimodalny węzeł transportowy - Dworzec Łódź Fabryczna

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Projekty | Projekt | INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa pompowni ścieków w rejonie wylotu kolektora...

INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa pompowni ścieków w rejonie wylotu kolektora bielańskiego do rzeki Wisły wraz z komorą przelewową, kanałem dopływowym, przewodami tłocznymi doprowadzającymi ścieki do komory zasuw przy trasie Mostu Północnego / 2013 - 2015

INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa pompowni ścieków w rejonie wylotu kolektora bielańskiego do rzeki Wisły wraz z komorą przelewową, kanałem dopływowym, przewodami tłocznymi doprowadzającymi ścieki do komory zasuw przy trasie Mostu Północnego / 2013 - 2015

Kontrakt z Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A. na pełnienie funkcji Inżyniera dla zadania nr 4 pn.: Budowa pompowni ścieków w rejonie wylotu kolektora bielańskiego do rzeki Wisły wraz z komorą przelewową, kanałem dopływowym, przewodami tłocznymi doprowadzającymi ścieki do komory zasuw przy trasie Mostu Północnego.

Przedmiot Inwestycji objęty nadzorem SAFEGE:

 • budowa pompowni ścieków wraz z kolektorami w dzielnicy Bielany na głębokości 10,5 m ppt.,
 • budowa przewodów tłocznych i kanału grawitacyjnego dopływowego,
 • budowa budynku kontenerowego obok pompowni wraz z węzłem sanitarnym podłączonym do kanału dopływowego do pompowni,
 • pompownia będzie zasilana w energię elektryczną z dwóch niezależnych źródeł spełniających wymagania zasilania podstawowego i awaryjnego.

Zakres robót budowlanych stanowił budowę systemu przerzutu ścieków z Kolektora Bielańskiego do układu przesyłowego ścieków z Warszawy lewobrzeżnej do oczyszczalni Czajka etap II, w tym:

 • budowę kanału dopływowego Ø0,80m z komorą przelewową na Kolektorze Bielańskim,
 • budowę pompowni ścieków ogólnospławnych,
 • budowę przewodów tłocznych 2x Ø 400mm,
 • budowę przyłącza wodociągowego Ø 63mm,
 • budowę drogi dojazdowej do pompowni ścieków,
 • budowę przyłącza instalacji światłowodowej zintegrowanej z kanałem dopływowym i przewodami tłocznymi.

 Ponadto wykonano roboty w zakresie:

 • budowa przyłącza światłowodowego od komory przelewowej do pompowni i od pompowni do istniejącej końcówki na terenie układu przesyłowego ścieków z Warszawy lewobrzeżnej do oczyszczalni Czajka etap II
 • wykonanie kompletnego systemu automatyki i pomiarów AKPiA z przekazywaniem danych do Centralnej Dyspozytorni
 • wykonanie rozbiórki istniejącego wjazdu i odtworzenie stanu pierwotnego w pasie ulicy Wybrzeża Gdyńskiego wraz z wdrożeniem docelowej organizacji ruchu
 • zaprojektowanie i wykonanie przez wykonawcę robót budowlanych próbopobieraka i przepływomierza oraz uzyskanie wymaganych uzgodnień, decyzji i pozwoleń