ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE
Kreator Budownictwa Roku 2023

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów w Krośnie

Oczyszczalnia ścieków w Białymstoku

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Multimodalny Dworzec Łódź Fabryczna

Projekty | Projekt | INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa przejścia dla pieszych i rowerzystów pod linią...

INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa przejścia dla pieszych i rowerzystów pod linią kolejową nr 204 w ciągu ul. Lotniczej w Elblągu / 2018 - 2025

INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa przejścia dla pieszych i rowerzystów pod linią kolejową nr 204 w ciągu ul. Lotniczej w Elblągu / 2018 - 2025

25.04.2018 podpisaliśmy kontrakt z Gminą Miastem Elbląg na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania inwestycyjnego pn. „Budowa przejścia dla pieszych i rowerzystów pod linią kolejową nr 204 w ciągu ul. Lotniczej w Elblągu wraz z likwidacją przejazdu kolejowego kat. A w km 28+645 linii kolejowej nr 204".

Planowana inwestycja zakłada między innymi:

  • budowę podziemnego przejścia pieszo-rowerowego
  • powiązanie go z istniejącym układem ulic
  • budowę oświetlenia
  • budowę infrastruktury kanalizacyjnej w zakresie odwodnienia przejścia.

W związku z likwidacją przejazdu konieczne będą także:

  • demontaż i ponowna zabudowa istniejącej nawierzchni
  • rozbiórka i ponowny montaż torowiska kolejowego
  • demontaż urządzeń SRK.

Przejście połączy dzielnicę Zatorze z centrum miasta w sposób bezpieczny dla wszystkich uczestników ruchu. Likwidacja przejazdu kolejowego usprawni także ruch pociągów.