ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE
Kreator Budownictwa Roku 2023

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Oczyszczalnia ścieków w Kazimierzy Wielkiej

Most na rz. Bug w Małkini

Międzynarodpwy Port Lotniczy im. Jana Pawła II w Balicach

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Projekty | Projekt | INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa ścieżek pieszych i rowerowych w Poznaniu -...

INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa ścieżek pieszych i rowerowych w Poznaniu - "Wartostrada" / 2017 - 2018

INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa ścieżek pieszych i rowerowych w Poznaniu -

14.09.2017 podpisaliśmy kontrakt z Miastem Poznań, w imieniu i na rzecz którego działają Poznańskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. na pełnienie usługi Inżyniera Kontraktu wraz ze świadczeniem usług nadzoru inwestorskiego przy przygotowaniu i realizacji Projektu pn.: „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej biegnącej wzdłuż ul. Piastowskiej w międzywalu i na lewobrzeżnym wale przeciwpowodziowym od Mostu Królowej Jadwigi do Mostu Przemysła w Poznaniu” w ramach zadania „Wartostrada – Poznański Ciąg Pieszo-Rowerowy".

  • Projektowany odcinek drogi rowerowej zaczyna się w bezpośrednim sąsiedztwie mostu w ciągu ulicy Hetmańskiej, a kończy się w bezpośrednim sąsiedztwie obiektu mostowego w ciągu ulicy Królowej Jadwigi, łącząc się tam z istniejącą ścieżką rowerową o nawierzchni gruntowej.
  • Długość ciągu pieszo-rowerowego na tym odcinku wyniesie ok. 1.931,55 m. Będzie on przebiegać w obszarze zalewowym rzeki Warty, wykorzystując ślad dróg technologicznych, dróg zlokalizowanych na wale przeciwpowodziowym oraz znacznego fragmentu ulicy Piastowskiej.
  • Projekt jest dofinansowany z środków UE w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.