ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE
Kreator Budownictwa Roku 2023

Oczyszczalnia ścieków w Białymstoku

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Multimodalny Dworzec Łódź Fabryczna

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

S-19 Sokołów Małopolski - Stobierna

Projekty | Projekt | INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa ścieżek rowerowych w Grodzisku Mazowieckim,...

INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa ścieżek rowerowych w Grodzisku Mazowieckim, Michałowicach, Podkowie Leśnej, Pruszkowie, Milanówku i Żyrardowie / 2017 - 2025

INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa ścieżek rowerowych w Grodzisku Mazowieckim, Michałowicach, Podkowie Leśnej, Pruszkowie, Milanówku i Żyrardowie / 2017 - 2025

08.09.2017 podpisaliśmy kontrakt z Urzędem Miejskim w Grodzisku Mazowieckim na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania polegającego na budowie ścieżek rowerowych w ramach Projektu pn. „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo- zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych – Etap I”.

Inwestycja obejmie swym zasięgiem teren sześciu gmin:

1) Grodziska Mazowieckiego:

 • wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 719 od granicy z gminą Jaktorów do chodnika w Kozerkach,
 • wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 719 od chodnika w Kozerkach do ul. Garbarskiej,
 • wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 719 od ul. Teligi do granicy z Milanówkiem,
 • na ul. Bałtyckiej od tunelu PKP do Pl. Wolności/11 Listopada,
 • na ul. 1 Maja od ul. 11 Kościuszki do ul. Bartniaka,
 • na ul Bartniaka od ul. 1 Maja do parku Skarbków,
 • na ul. 3 Maja - od parku Skarbków /Okulickiego do ul. Teligi,
 • wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 719 od ul. Orzeszkowej do ul. Teligi,
 • na ul. Świeżej i ul. Poniatowskiego – od ul. Świeżej do ul. Langiewicza,
 • na ul. Narutowicza od Bałtyckiej do ul. Bankowej,
 • na ul. Traugutta od ul. Towarowej do ul. Matejki,
 • wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 579 od ul. Żydowskiej do ul. Kasieńki;

2) Michałowic:

 • na odcinku ul. Środkowa – Ryżowa,
 • na ul. Poniatowskiego w Michałowicach Wsi od granicy gminy do ul. Borowskiego,
 • na odcinku ul. Rekreacyjnej,
 • na ul. Kolejowej od ul. Szkolnej w Michałowicach do ul. Kasztanowej,
 • na odcinku ul. Kasztanowej w Michałowicach Wsi,
 • na ul. Powstańców Warszawy w Pęcicach od rzeki Raszynki do ronda w ul. Pęcickiej,
 • na ul. Pęcickiej w Pęcicach od ronda przy ul. Powstańców Warszawy do ul. Ireny w Komorowie;

3) Milanówka:

 • wzdłuż ul. Krakowskiej od ul. Dworcowej do ul. Czubińskiej oraz od ul. Czubińskiej do granic miasta w stronę Brwinowa wzdłuż torów PKP,
 • wzdłuż ul. Grudowskiej od skrzyżowania z ul. Warszawską do ul. Inżynierskiej;

4) Podkowy Leśnej:

 • na odcinku ul. Parkowa – Parów Sójek,
 • na odcinku Parów Sójek – WKD Główna,
 • wzdłuż ul. Jelenia,
 • na odcinku ul. Bukowa – Modrzewiowa – Akacjowa i Jelenia-Bobrowa,
 • na odcinku ul. Rysia w kierunku Bobrowej;

5) Pruszkowa:

 • na odcinku ul. Waryńskiego – Mostowa,
 • na terenie MLP,
 • na odcinku ul. Bolesława Prusa i Bohaterów Warszawy,
 • na odcinku Al. Armii Krajowej – Kraszewskiego – Kopernika,
 • na odcinku ul. Działkowa –Al. Wojska Polskiego,
 • na odcinkach ul. Staszica, Sienkiewicza, Kościuszki,
 • na ul. Lipowej od granicy miasta do Armii Krajowej,
 • na ul. Działkowej na odcinku od ul. Przyszłości do ul. Dębowej,
 • na ul. Stefana Bryły na odcinku od ul. Przejazdowej do istniejącej nawierzchni asfaltowej;

6) Żyrardowa:

 • na odcinku ul. Bohaterów Warszawy,
 • na odcinku Al. Wyzwolenia,
 • na odcinku ul. Towarowej,
 • na odcinku ul. POW,
 • na odcinku ul. Radziwiłłowskiej,
 • na odcinku ul. Wyspiańskiego,
 • na odcinku ul. Skrowaczewskiego,
 • na odcinku ul. Żeromskiego,
 • na odcinku ul. Okulickiego.

Projekt jest współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.