ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE
Kreator Budownictwa Roku 2023

Oczyszczalnia ścieków w Bolesławcu

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Oczyszczalnia ścieków w Kazimierzy Wielkiej

Most na rz. Bug w Małkini

Multimodalny dworzec Łódź Fabryczna

Projekty | Projekt | INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa sieci elektroenergetycznej 110kV na terenie...

INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa sieci elektroenergetycznej 110kV na terenie zakładu VW przy ul. Warszawskiej 349 w Poznaniu / 2018

SEKTORY: , energetyka
INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa sieci elektroenergetycznej 110kV na terenie zakładu VW przy ul. Warszawskiej 349 w Poznaniu / 2018

22.02.2018 podpisaliśmy kontrakt z Volkswagen Poznań Sp. z o.o. na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru dla zadania inwestycyjnego pn.: „Przesunięcie linii 110”.

Nasi specjaliści objęli nadzorem budowę sieci elektroenergetycznej 110kV na terenie zakładu VW przy ul. Warszawskiej 349 w Poznaniu.

Roboty polegały na:

  • usunięciu kolizji z planowaną inwestycją dwóch torów zasilających na napięciu 110kV
  • usunięciu kolizji z dwóch kabli światłowodowych - poprzez ułożenie dwóch nowych odcinków kabli 110kV i dwóch światłowodów
  • wykonaniu czterech muf kablowych na kablu 110kV oraz kablach światłowodowych w projektowanych studniach telekomunikacyjnych
  • wykonywaniu pomiarów kabli 110V
  • ustawieniu zabezpieczeń w polach 110kV
  • testach pomiędzy Enea Operator – GPZ – VW Zakład nr 1.

Zakres odbiorów polegał zaś na:

  • zatwierdzeniu kabli 110kV,
  • odbiorach zanikowowych układanych kabli 110kV i światłowodów,
  • uczestnictwo w procedurze wyłączenia 1 toru zasilającego 110kV, następnie 2 toru 110kV.