ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE
Kreator Budownictwa Roku 2021

Multimodalny węzeł transportowy - Dworzec Łódź Fabryczna

Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II w Balicach

Multimodalny Dworzec Łódź Fabryczna

Linia tramwajowa - Poznań Franowo

Fabryka płytek ceramicznych CERRAD w Starachowicach

Projekty | Projekt | INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-pompowej...

INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-pompowej z odgałęzieniami do posesji oraz sieci wodociągowej wraz z odgałęzieniami do posesji we wsi Łbiska, Gmina Piaseczno / 2013 - 2014

INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-pompowej z odgałęzieniami do posesji oraz sieci wodociągowej wraz z odgałęzieniami do posesji we wsi Łbiska, Gmina Piaseczno / 2013 - 2014

Kontrakt z Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie na usługę pełnienia funkcji Inżyniera - Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla robót budowlanych pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-pompowej z odgałęzieniami do posesji oraz sieci wodociągowej wraz z odgałęzieniami do posesji we wsi Łbiska, Gmina Piaseczno.

Przedmiotem zadania były następujące elementy:

  • budowa sieci wodociągowej wraz z odgałęzieniami do działek w granicach pasa drogowego w Łbiskach: z rur PEO90 (73,6x8,2 mm) 156,0 m,z rur PEO110 (90,0xl0,0 mm) 2 394,5 m, 96 zasuw klinowych z żeliwa sferoidalnego (min. GGG400), 47 szt. odgałęzień wodociągowych bocznych z rur PE80 SDR11 PN12,5 o sumarycznej długości 216,5 m
  • budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z odgałęzieniami kanalizacyjnymi w granicach pasa drogowego, Łączna długość zaprojektowanej sieci kanalizacyjnej wynosi – 7 082m w tym: kanały grawitacyjne PCV 4 864,0m, rurociągi tłoczne z rur PE80 PN7,5 SDR17,6-2 218 m, z czego łączna długość rurociągów tłocznych położona w granicach nieruchomości przyłączanej (przyłącza ciśnieniowe) wynosi - 494,5m, studnie kanalizacyjne PP i betonowe – w sumie 153 szt., 2 sieciowe pompownie ścieków w zbiornikach z polimerobetonu D2000 mm, 15 przydomowych pompowni ścieków PEHD.