ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE
Kreator Budownictwa Roku 2021

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Jaz na rz. Nysie Kłodzkiej w Lewinie Brzeskim

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Linia kolejowa E-20 na trasie Siedlce - Terespol

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów w Krośnie

Projekty | Projekt | INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w Gminie...

INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w Gminie Zielonki / 2012 - 2014

INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w Gminie Zielonki / 2012 - 2014

Kontrakt na Sprawowanie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi związanymi z realizacją inwestycji pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w Gminie Zielonki w latach 2012-2014 - zakres I” - postępowanie drugie. Zakres zamówienia obejmował następujące zadania:

  • Kanalizacja sanitarna Owczary - etap II,
  • Odbudowa pasa drogowego w msc. Owczary,
  • Kanalizacja sanitarna Wola Zachariaszowska etap II,
  • Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z przyłączami domowymi do 91 działek budowlanych powstałych z podziału działki nr 305 w m. Węgrzce,
  • Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami dla rejonu skrzyżowania ulic Baranówny i Krakowskie Przedmieście w Zielonkach,
  • Budowa kanalizacji sanitarnej na os. Łysa Góra w Bibicach,
  • Budowa sieci wodociągowej od ul. B4 do E7 w Węgrzcach gm. Zielonki - II etap,
  • Kanalizacja sanitarna w obszarze Niecki Miechowskiej w Garliczce, w Owczarach i w Przybysławicach.

Całkowity zakres budowy objął łącznie ok. 14 571,2 m sieci kanalizacyjnej i wodociągowej.