ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE
Kreator Budownictwa Roku 2021

Multimodalny węzeł transportowy - Dworzec Łódź Fabryczna

Fabryka płytek ceramicznych CERRAD w Starachowicach

Linia Kolejowa nr 7

S-19 Sokołów Małopolski - Stobierna

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Projekty | Projekt | INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w...

INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Nowogrodziec, Milików, Parzyce, Zebrzydowa i Gościszów wraz z przyłączami” w ramach projektu pn. „Rozwiązanie gospodarki wodno – ściekowej w gminie Nowogrodziec – etap Ia: / 2013 - 2014

INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Nowogrodziec, Milików, Parzyce, Zebrzydowa i Gościszów wraz z przyłączami” w ramach projektu pn. „Rozwiązanie gospodarki wodno – ściekowej w gminie Nowogrodziec – etap Ia: / 2013 - 2014

Kontrakt z firmą Hydro-Tech Sp. z o.o. w Nowogrodźcu na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Nowogrodziec, Milików, Parzyce, Zebrzydowa i Gościszów wraz z przyłączami” w ramach projektu pn. „Rozwiązanie gospodarki wodno – ściekowej w gminie Nowogrodziec – etap Ia”.

W ramach projektu zrealizowano następujące Kontrakty:

 • Kontrakt I - Przebudowa i budowa oczyszczalni ścieków w Nowogrodźcu,
 • Kontrakt II - Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych w Nowogrodźcu,
 • Kontraktu VI - Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Nowogrodziec, Milików, Parzyce, Zebrzydowa i Gościszów wraz z przyłączami, w ramach którego wchodzą następujące zadania:
  1.Zadanie I „Budowa kanalizacji sanitarnej w Parzycach”,
  2. Zadanie II „Budowa kanalizacji sanitarnej w Milikowie",
  3. Zadanie III „Budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Moretowej i Wiśniowej w miejscowości Milików",
  4. Zadanie IV „Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Nowogrodźcu wraz z przyłączami” (Podzadanie 1 „Budowa sieci wodociągowej w Nowogrodźcu"; Podzadanie 2 „Budowa kanalizacji sanitarnej w Nowogrodźcu"; Podzadanie 3 „Budowa przyłączy wodociągowych w Nowogrodźcu"),
 • Zadanie V „Budowa tranzytu kanalizacji sanitarnej łączącego m. Zebrzydowa z m. Parzyce”.