ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE
Kreator Budownictwa Roku 2021

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Multimodalny węzeł transportowy - Dworzec Łódź Fabryczna

Multimodalny węzeł transportowy - Dworzec Łódź Fabryczna

Międzynarodpwy Port Lotniczy im. Jana Pawła II w Balicach

Multimodalny Dworzec Łódź Fabryczna

Projekty | Projekt | INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa stacji uzdatniania wody w Piasecznie / 2016

INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa stacji uzdatniania wody w Piasecznie / 2016

INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa stacji uzdatniania wody w Piasecznie / 2016

23.11.2016 podpisaliśmy kontrakt z Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie Sp. z o.o na pełnienie funkcji Inżyniera – Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla robót budowlanych w ramach Projektu Budowy stacji uzdatniania wody w Piasecznie. Obejmuje on:

  • budowę stacji uzdatniania wody o wydajności dobowej Qh=260 m3/h, Qdmax = 5720 m3/d wraz z niezbędnymi obiektami;
  • wymianę rurociągów tłocznych i kabli zasilająco-sterowniczych dła studni głębinowych nr 1, 2, 3 A i 5;
  • wymianę światłowodów łączących oczyszczalnię ścieków ze stacją uzdatniania wody.

Planowana stacja uzdatniania wody będzie zlokalizowana na ul. Żeromskiego 25 w Piasecznie. Będzie to 12. stacja uzdatniania wody Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie Sp. z o.o, która zapewni wysokiej jakości wodę z czwartorzędowych ujęć głębinowych.

Zobacz zdjęcia
SAFEGE - SUW Piaseczno SAFEGE - SUW Piaseczno SAFEGE - SUW Piaseczno SAFEGE - SUW Piaseczno