ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE
Kreator Budownictwa Roku 2021

Multimodalny węzeł transportowy - Dworzec Łódź Fabryczna

Oczyszczalnia ścieków w Białymstoku

Obwodnica Radomia

Jaz na rz. Nysie Kłodzkiej w Lewinie Brzeskim

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Projekty | Projekt | INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic:...

INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic: Promienista – Palacza wraz z remontem odcinków ulic w Poznaniu / 2015

INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic: Promienista – Palacza wraz z remontem odcinków ulic w Poznaniu / 2015

Kontrakt z Miastem Poznań, w imieniu i na rzecz którego działają Poznańskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu przy realizacji przedsięwzięcia „Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic: Promienista – Palacza wraz z remontem odcinków ulic”.

Przedmiotem inwestycji jest pełnienie nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem:

 • robót budowlanych związanych z sygnalizacją świetlną w obrębie jezdni, chodników i zatok autobusowych:
 • roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne,
 • roboty rozbiórkowe,
 • roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów,
 • ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych,
 • roboty budowlane w zakresie linii telefonicznych,
 • roboty w zakresie nawierzchni ulic,
 • instalowanie linii telefonicznych,
 • instalowanie infrastruktury okablowania,
 • instalowanie urządzeń telekomunikacyjnych,
 • instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych.

Przedmiot zamówienia obejmuje także usługi związane z wykonywanymi robotami budowlanymi.