ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE
Kreator Budownictwa Roku 2021

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Międzynarodpwy Port Lotniczy im. Jana Pawła II w Balicach

Multimodalny dworzec Łódź Fabryczna

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Most na rz. Bug w Małkini

Projekty | Projekt | INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa systemu zarządzania siecią kanalizacji...

INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa systemu zarządzania siecią kanalizacji ogólnospławnej. Centralne sterowanie siecią w Warszawie / 2020 - 2023

INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa systemu zarządzania siecią kanalizacji ogólnospławnej. Centralne sterowanie siecią w Warszawie / 2020 - 2023

31.08.2020 podpisaliśmy kontrakt z Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w m st. Warszawie S.A. na świadczenie usług inżyniera dla zadania: "Budowa systemu zarządzania siecią kanalizacji ogólnospławnej. Centralne sterowanie siecią".

System zarządzania siecią kanalizacji ogólnospławnej jest innowacyjnym rozwiązaniem (wykorzystywanym m.in. w Tokio, Dreźnie, Filadelfii czy Minneapolis), które umożliwi scentralizowane i zautomatyzowane zarządzanie infrastrukturą kanalizacyjną na terenie całej Warszawy.

Działanie systemu zarządzania siecią kanalizacji ogólnospławnej będzie polegało na centralnym sterowaniu pracą układu odbioru ścieków na terenie całego miasta w sposób zautomatyzowany. Przewagą takiego podejścia, w porównaniu z modelem zarządzania rozproszonego jest możliwość uzyskania kompletnej informacji na temat stanu i pracy całej sieci kanalizacyjnej w dowolnym momencie.

Zadanie jest realizowane w ramach unijnego Projektu „Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Warszawie – Faza V” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.