ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE
Kreator Budownictwa Roku 2023

Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II w Balicach

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów w Krośnie

Międzynarodpwy Port Lotniczy im. Jana Pawła II w Balicach

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Linia kolejowa E-20 na trasie Siedlce - Terespol

Projekty | Projekt | INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa szkoły podstawowej i sali gimnastycznej jako...

INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa szkoły podstawowej i sali gimnastycznej jako demonstracyjnego budynku pasywnego w Siechnicach / 2020 - 2021

INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa szkoły podstawowej i sali gimnastycznej jako demonstracyjnego budynku pasywnego w Siechnicach / 2020 - 2021

24.06.2020 podpisaliśmy kontrakt z Urzędem Miejskim w Siechnicach na sprawowanie kompleksowego wielobranżowego nadzoru inwestorskiego w trakcie realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Wykonanie robót budowlanych polegających na kontynuacji budowy szkoły podstawowej jako demonstracyjnego budynku pasywnego i ogólnodostępnej pasywnej sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Siechnicach, w podziale na etapy” oraz w okresie gwarancyjnym, w systemie „pod klucz”, Gmina Siechnice.

Inwestycja realizowana będzie w 2 etapach:

 • etap A: Kontynuacja budowy budynku szkoły podstawowej wraz z częścią zagospodarowania terenu z parkingiem, chodnikami, ścieżką rowerową, terenami zielonymi oraz infrastrukturą techniczną.
 • etap B: Kontynuacja budowy budynku sali sportowej i zaplecza szatniowo-sanitarnego oraz budynku gospodarczego wraz z częścią zagospodarowania terenu z boiskiem, bieżnią, chodnikami, terenami zielonymi oraz infrastrukturą techniczną.

Budynek szkoły zaprojektowany jako pasywny odpowiada kryteriom stawianym przez wymogi standardu NF 15 opracowanego przez Krajową Agencję Poszanowania Energii. Efekt energooszczędności został uzyskany poprzez zastosowanie niżej wymienionych istotnych rozwiązań:

 • odpowiedni kształt budynku, zwartość i prostota brył;
 • orientacja głównych przeszkleń na południe;
 • wysoką izolacyjność cieplną wszystkich przegród i stolarki zewnętrznej;
 • eliminacja mostków cieplnych;
 • wysoka szczelność budynku;
 • wysokosprawny układ wentylacji z odzyskiem ciepła;
 • zastosowanie gruntowego powietrznego wymiennika ciepła;
 • zastosowanie gruntowej pompy ciepła z dolnym źródłem;
 • zastosowanie powietrznej pompy ciepła;
 • energooszczędne oświetlenie typu LED.

Dla uzyskania stosownych parametrów wymagana jest dbałość o dobór materiałów i wykonanie detali, w szczególności tych, które mają wpływ na parametry cieplne budynków.

To już drugi nasz projekt w Siechnicach.