ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE
Kreator Budownictwa Roku 2021

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów w Krośnie

Jaz na rz. Nysie Kłodzkiej w Lewinie Brzeskim

Fabryka płytek ceramicznych CERRAD w Starachowicach

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Multimodalny węzeł transportowy - Dworzec Łódź Fabryczna

Projekty | Projekt | INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa ul. Nowolazurowej na odcinku od Al. Jerozolimskich...

INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa ul. Nowolazurowej na odcinku od Al. Jerozolimskich do Trasy AK w Warszawie / 2011 - 2015

01.07.2011 podpisaliśmy kontrakt z Miastem Stołecznym Warszawa - Zarządem Miejskich Inwestycji Drogowych w Warszawie na Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu nad realizacją robót budowlanych związanych z budową ul. Nowolazurowej na odcinku od Al. Jerozolimskich do Trasy AK, w tym: zadanie A. odcinek od Al. Jerozolimskich do ul. ks. Juliana Chrościckiego.

Inwestycja zlokalizowana była na terenie warszawskich dzielnic Ursus i Włochy. Ulica Nowolazurowa ma parametry drogi powiatowej klasy G (główna).

W skład realizacji Projektu wchodziło:

 • Zagospodarowanie istniejącego pasa drogowego: ul. Nowolazurowa na odcinku od. Al. Jerozolimskich do ul. Ks. J. Chrościckiego
 • Chodniki: dwustronne o szerokości min. 2 m z poszerzeniem na skrzyżowaniach i przystankach autobusowych
 • Ścieżki rowerowe o szer. 2,5 m
 • Obiekty inżynieryjne:

- Przejście podziemne dla pieszych przy ul. Poczty Gdańskiej: Tunel będzie przebiegać pod nowo zaprojektowanym odcinkiem ul. Nowolazurowej, przeprowadzając ruch pieszy pod ul. Nowolazurową
- Kładka dla pieszych przy ul. Świerszcza: zlokalizowana jest nad ul. Nowolazurową w km: 2+513,67
- Mury oporowe
- Wiadukt drogowy nad torami kolejowymi linii Warszawa - Katowice (projektowany wiadukt stanowią właściwie dwa równoległe wiadukty o wspólnych przyczółkach, lecz o różnych skosach i rozstawie filarów, dostosowanym do układu torów)
- Tunel drogowy pod torami kolejowymi linii Warszawa - Kunowice

 • Rozbiórki kubaturowe:

- Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna zlokalizowana przy ul. Dzieci Warszawy
- Kolizja z liczną ilością obiektów magazynowo – usługowych
- Kolizje pomiędzy korytarzem, a kilkoma obiektami hal przemysłowych i kontenerów o funkcji usługowo-magazynowej

INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa ul. Nowolazurowej na odcinku od Al. Jerozolimskich do Trasy AK w Warszawie / 2011 - 2015
 • Odwodnienie: Opracowanie objęło swoim zakresem zewnętrzną sieć kanalizacji deszczowej odbierającą ścieki deszczowe z wpustów ulicznych z jezdni i kładki dla pieszych na obszarze objętym projektem drogowym na odcinku od km 2+5 do 3+0,8. Nastąpiła także przebudowa istniejących kanałów deszczowych Φ0,80 m w ul. Świerszcza i ul. Szamoty oraz 1,30x1,625m w rejonie ul. Obywatelskiej - kolidowały z nowoprojektowanym rozwiązaniem drogowo-konstrukcyjnym (tunel drogowy pod torami kolejowymi ).
 • Przebudowa wodociągów
 • Przebudowa kabli energetycznych
 • Oświetlenie
 • Zabezpieczenia ekologiczne: ekrany akustyczne – chroniące zabudowę przed uciążliwościami hałasu, pasy zieleni izolacyjnej – chroniące środowisko przed zanieczyszczeniem powietrza, gleb i hałasem, zbiorniki retencyjne.
 • Przebudowa kabli teletechnicznych
 • Przebudowa gazu.
Zobacz zdjęcia
Budowa wiaduktu w ul. Nowolazurowej w Warszawie Budowa wiaduktu w ul. Nowolazurowej w Warszawie Budowa wiaduktu w ul. Nowolazurowej w Warszawie