ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE
Kreator Budownictwa Roku 2021

Multimodalny węzeł transportowy - Dworzec Łódź Fabryczna

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II w Balicach

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Obwodnica Radomia

Projekty | Projekt | INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa ulic Prośnickiej i Żywocickiej w Poznaniu / 2015...

INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa ulic Prośnickiej i Żywocickiej w Poznaniu / 2015 - 2022

INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa ulic Prośnickiej i Żywocickiej w Poznaniu / 2015 - 2022

Kontrakt z Miastem Poznań, w imieniu i na rzecz którego działają Poznańskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, na pełnienie funkcji Inżyniera przy realizacji przedsięwzięcia: „Budowa ulic Prośnickiej i Żywocickiej w Poznaniu”.

Przedmiotem inwestycji jest budowa ulicy Prośnickiej i ulicy Żywocickiej w Poznaniu. Prace obejmują wykonanie robót budowlanych w zakresie jezdni, chodników i zatok autobusowych, w tym:

  • przygotowanie terenu pod budowę,
  • roboty rozbiórkowe,
  • odwodnienie korpusu drogowego,
  • roboty dotyczące budowy dróg i nawierzchni ulic,
  • instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego.