ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE
Kreator Budownictwa Roku 2023

Multimodalny Dworzec Łódź Fabryczna

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów w Krośnie

Linia tramwajowa - Poznań Franowo

Projekty | Projekt | INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa wartowni, zadaszenia i przebudowy ul....

INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa wartowni, zadaszenia i przebudowy ul. Smołdzinowskiej w Poznaniu dla VW / 2020

SEKTORY: , budownictwo
INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa wartowni, zadaszenia i przebudowy ul. Smołdzinowskiej w Poznaniu dla VW / 2020

03.06.2020 podpisaliśmy kolejny kontrakt ze spółką Volkswagen Poznań Sp. z o.o.; tym razem na „Pełnienie funkcji inspektorów nadzoru zgodnie z prawem budowlanym wszystkich branż przy zadaniu budowy wartowni, zadaszenia i przebudowy ul. Smołdzinowskiej”.

Zakres usługi obejmuje:

 1. Obowiązki wynikające z Prawa Budowlanego
 2. Kontrola jakościowa i ilościowa prowadzonych prac budowlanych we wszystkich branżach (budowlana, drogowa, elektryczna, sanitarna, teletechniczna)
 3. Kontrola rozliczeń budowy – rozliczenie miesięczne, przygotowywanie zestawień rzeczowych i finansowych
 4. Wykonywanie sprawozdań z postępu prac i wykonywanie dokumentacji fotograficznej
 5. Analiza propozycji zamiennych rozwiązań technicznych zaproponowanych przez Wykonawcę i Inwestora (Volkswagen Poznań Sp. z o.o.)
 6. Udział w odbiorach: Inwestor, Wykonawca. Udział w odbiorach robót częściowych, odbiorach robót ulegających zakryciu lub zanikających, odbiorach ostatecznych, końcowych.

Usługi naszych Specjalistów obejmą:

 • kontrolę kosztów po stronie inspektorów nadzoru, rozliczenie ryczałtowe prac budowlanych, kontrolę wyceny prac dodatkowych i ocenę rozwiązań technicznych po stronie inspektorów nadzoru
 • inspektora nadzoru branże telekomunikacyjnej
 • nadzór nad usuwaniem usterek po zakończeniu kontraktu
 • zaplecze kontenerowe we własnym zakresie, jeżeli zajdzie taka potrzeba
 • inspekcję nadzoru inwestorskiego wszystkich branż i zakresów objętych dokumentacją projektową

Budynek będzie przeprojektowany/powiększony o ok. 2 m.