ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE
Kreator Budownictwa Roku 2023

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów w Krośnie

Multimodalny węzeł transportowy - Dworzec Łódź Fabryczna

Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II w Balicach

Międzynarodpwy Port Lotniczy im. Jana Pawła II w Balicach

Multimodalny węzeł transportowy - Dworzec Łódź Fabryczna

Projekty | Projekt | INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa wiaduktu nad linią kolejową, dróg dojazdowych do...

INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa wiaduktu nad linią kolejową, dróg dojazdowych do wiaduktu i przebudowa kanalizacji deszczowej w Elblągu / 2017

INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa wiaduktu nad linią kolejową, dróg dojazdowych do wiaduktu i przebudowa kanalizacji deszczowej w Elblągu / 2017

11.07.2017 podpisaliśmy kontrakt z Urzędem Miejskim w Elblągu na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu przy realizacji 3 zadań inwestycyjnych w ramach przedsięwzięcia pn. "Poprawa powiązania dzielnicy Zatorze (strefy przedsiębiorczości Elbląskiego Obszaru Funkcjonalnego) z centrum Miasta poprzez budowę wiaduktu w ciągu ulicy Lotniczej i Skrzydlatej wraz z drogami dojazdowymi i dostosowaniem istniejących elementów sieci drogowej":

 1. budowa wiaduktu leżącego nad linią kolejową w ciągu ul. Lotniczej i Skrzydlatej w Elblągu,
 2. budowa dróg dojazdowych do wiaduktu w ciągu ulicy Lotniczej i Skrzydlatej w Elblągu,
 3. przebudowa kanalizacji deszczowej w ciągu Al. Grunwaldzkiej w Elblągu na odcinku od ul. Lotniczej do rzeki Kumieli.

Niniejszy Projekt obejmuje m.in.: 

 • przebudowę i rozbudowę odcinka drogi powiatowej nr 2046 N – ciąg ul. Lotniczej i Skrzydlatej,
 • przebudowę skrzyżowania ul. Lotniczej – Skrzydlatej – Kilińskiego,
 • przebudowę odcinka drogi – ul. Fredry z przebudową skrzyżowania z odcinkiem ul. Lotniczej na przedłużeniu ul. Fredry oraz budową łącznika pomiędzy tym skrzyżowaniem do skrzyżowania ulicy Skrzydlatej i Lotniczej,
 • budowę wiaduktu drogowego nad torami linii kolejowej – WD-2,
 • budowę wiaduktu drogowego w ciągu łącznicy Ł1 wiodącej w kierunku dworca – WD-1,
 • budowę przejścia dla pieszych pod łącznicą Ł2 – PP-3,
 • budowę chodników i ścieżek rowerowych wzdłuż przebudowanych i rozbudowanych ulic,
 • budowę murów oporowych na odcinkach dojazdowych do wiaduktu nad linią kolejową WD-2,
 • przebudowę i budowę kanalizacji deszczowej wraz z systemem podczyszczania i zrzutem do rzeki Kumieli,
 • budowę kanałów technologicznych,
 • przebudowę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Lotniczej z Al. Grunwaldzką,
 • przebudowę zjazdów, miejsc postojowych,
 • budowę zatok autobusowych,
 • rozbiórkę obiektów budowlanych kolidujących z inwestycją.