ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE
Kreator Budownictwa Roku 2023

Multimodalny Dworzec Łódź Fabryczna

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Multimodalny dworzec Łódź Fabryczna

Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II w Balicach

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Projekty | Projekt | INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa WKF z przebudową maszynowni na terenie...

INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa WKF z przebudową maszynowni na terenie oczyszczalni ścieków w Sokołowie Podlaskim / 2014 - 2015

INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa WKF z przebudową maszynowni na terenie oczyszczalni ścieków w Sokołowie Podlaskim / 2014 - 2015

Kontrakt z Przedsiębiorstwem Usług Inżynieryjno-Komunalnych Spółka z o. o. w Sokołowie Podlaskim na Pełnienie nadzoru inwestorskiego wielobranżowego inwestycji pn. „Budowa WKF z przebudową maszynowni na terenie oczyszczalni ścieków w Sokołowie Podlaskim".

Przedmiotem zamówienia było pełnienie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego inwestycji polegającej na budowie wydzielonej zamkniętej komory fermentacji osadów ściekowych ( „WKF") wraz z klatką schodową i urządzeniami budowlanymi oraz przebudową maszynowni WKF na terenie miejskiej oczyszczalni ścieków w Sokołowie Podlaskim.

  • Budowa nowej wydzielonej zamkniętej komory fermentacji osadów ściekowych (WKF) wraz z klatką schodową i pomieszczeniem łapacza piany.
  • Przebudowa istniejącej maszynowni WKF wraz z remontem istniejącej pompowni osadu surowego.
  • Budowa zewnętrznych rurociągów technologicznych, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, przyłącza wodociągowego, odcinka gazociągu, drenażu odwadniającego i kabli energetycznych niezbędnych do funkcjonowania projektowanej komory fermentacji.