ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE
Kreator Budownictwa Roku 2023

Multimodalny dworzec Łódź Fabryczna

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów w Krośnie

Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II w Balicach

Oczyszczalnia ścieków w Białymstoku

Linia kolejowa E-20 na trasie Siedlce - Terespol

Projekty | Projekt | INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa zajezdni trolejbusowej przy ul. Grygowej w Lublinie...

INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa zajezdni trolejbusowej przy ul. Grygowej w Lublinie w ramach projektu „Zintegrowany System Miejskiego Transportu Publicznego w Lublinie” / 2013 - 2015

INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa zajezdni trolejbusowej przy ul. Grygowej w Lublinie w ramach projektu „Zintegrowany System Miejskiego Transportu Publicznego w Lublinie” / 2013 - 2015

Kontrakt z Gminą Lublin kontrakt na pełnienie funkcji Managera Projektu dla przy realizacji budowy zajezdni trolejbusowej przy ul. Grygowej w Lublinie – inwestycji prowadzonej w ramach projektu: „Zintegrowany System Miejskiego Transportu Publicznego w Lublinie”.

Przedmiotem inwestycji byłabudowa zajezdni trolejbusowej przy ul. Grygowej w Lublinie, której zakres obejmował następujące roboty:

 • rozbiórka istniejących na terenie działki obiektów kubaturowych i inżynierskich,
 • budowa obiektów kubaturowych: budynku administracyjnego z dyspozytornią wraz z wyposażeniem,
 • budowa hali obsługowo-naprawczej z zapleczem wraz z technologią i wyposażeniem,
 • budowa wiaty nr 48 nad stanowiskami postojowymi,
 • budowa wiaty nr 42 nad stanowiskami postojowymi,
 • budowa wiaty wjazdowej do hali obsługowo-naprawczej,
 • budowa hydroforni,
 • budowa infrastruktury na terenie działki,
 • wykonanie trakcji trolejbusowej,
 • budowa dróg, placów i parkingów,
 • montaż ogrodzenia,
 • montaż elementów małej architektury,
 • modernizacja terenów zielonych.
Zobacz zdjęcia
Zajezdnia trolejbudowa w Lublinie ul. Grygowa Zajezdnia trolejbudowa w Lublinie ul. Grygowa Zajezdnia trolejbudowa w Lublinie ul. Grygowa Zajezdnia trolejbudowa w Lublinie ul. Grygowa Zajezdnia trolejbudowa w Lublinie ul. Grygowa Zajezdnia trolejbudowa w Lublinie ul. Grygowa