ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE
Kreator Budownictwa Roku 2023

Oczyszczalnia ścieków w Bolesławcu

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Międzynarodpwy Port Lotniczy im. Jana Pawła II w Balicach

Multimodalny Dworzec Łódź Fabryczna

Multimodalny węzeł transportowy - Dworzec Łódź Fabryczna

Projekty | Projekt | INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Bełżycach /...

INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Bełżycach / 2011 - 2012

SEKTOR: odpady
Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Bełżycach

22.06.2011 podpisaliśmy kontrakt z Celowym Związkiem Gmin „PROEKOB” na pełnienie funkcji menagera projektu i promocję projektu dla zadania p.n. „Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów w m. Bełżyce dla potrzeb Celowego Związku Gmin „PROEKOB” z siedzibą w Bełżycach ul. Lubelska 3”.

Zakres inwestycji koordynowanej / zarządzanej przez SAFEGE obejmował w szczególności wykonanie Dokumentacji Projektowej i Budowę Zakładu Zagospodarowania Odpadów, składającego się m.in. z:

  • instalacji sortowania odpadów o przepustowości 153,84 Mg/dobę
  • instalacji kompostowania odpadów o przepustowości 73,58 Mg/dobę.