ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE
Kreator Budownictwa Roku 2021

S-19 Sokołów Małopolski - Stobierna

Linia tramwajowa - Poznań Franowo

Międzynarodpwy Port Lotniczy im. Jana Pawła II w Balicach

Multimodalny dworzec Łódź Fabryczna

Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II w Balicach

Projekty | Projekt | INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa zespołu mieszkalno-usługowego wraz z halą...

INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa zespołu mieszkalno-usługowego wraz z halą garażową na nieruchomości w Poznaniu przy ulicy Gąsiorowskich 4 wraz infrastrukturą zewnętrzną / 2016 - 2024

SEKTORY: , budownictwo
INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa zespołu mieszkalno-usługowego wraz z halą garażową na nieruchomości w Poznaniu przy ulicy Gąsiorowskich 4 wraz infrastrukturą zewnętrzną / 2016 - 2024

Kontrakt z firmą Budimex Nieruchomości Sp. z o.o na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru dla zadania: „Budowa zespołu mieszkalno-usługowego wraz z halą garażową na nieruchomości w Poznaniu przy ulicy Gąsiorowskich 4 wraz infrastrukturą zewnętrzną”.

Projekt obejmuje budowę następujących obiektów:

  • wielorodzinnego budynku mieszkalno-usługowego z podziemną halą garażową wraz z kompletnymi, przynależnymi instalacjami, w tym wodociągową, hydrantową kanalizacyjną, sanitarną, kanalizacyjną, deszczową, centralnego ogrzewania, węzła cieplnego, wentylacji mechanicznej i oddymiania, elektryczną i niskoprądową detekcji tlenku węgla, Ipg oraz sygnalizacji pożaru;
  • infrastruktury technicznej, w tym m.in.: układem komunikacyjnym drogi, chodników, parkingów, zagospodarowaniem terenu, stacją transformatorową wraz z przebudową etapową linii SN, budową i przebudową sieci kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikiem retencyjnym, sieci ciepłowniczej, linii NN zasilającej budynek, ogrodzeniem, urządzeniem zieleni, drobne formy architektoniczne;
  • infrastruktury technicznej zewnętrznej, w tym m.in. sieci i przyłącza kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, wodociągowej, dróg, chodników, budową i przebudową linii zasilającej SN i NN do nieruchomości.
Zobacz zdjęcia
SAFEGE - Łazarz - Gąsiorowskich 4 SAFEGE - Łazarz - Gąsiorowskich 4 SAFEGE - Łazarz - Gąsiorowskich 4 SAFEGE - Łazarz - Gąsiorowskich 4