ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE
Kreator Budownictwa Roku 2023

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Most na rz. Bug w Małkini

Multimodalny węzeł transportowy - Dworzec Łódź Fabryczna

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Projekty | Projekt | INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa zespołu trzech budynków mieszkalnych...

INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa zespołu trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Oławie / 2020 - 2021

SEKTOR: budownictwo
INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa zespołu trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Oławie / 2020 - 2021

17.12.2020 podpisaliśmy kontrakt z PFR Nieruchomości S.A. w Warszawie na świadczenie usług Inwestora Zastępczego dla inwestycji mieszkaniowej realizowanej w Oławie przy ul. Paderewskiego.

Inwestycja ta polega na budowie zespołu trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych 4-kondygnacyjnych (powierzchnia użytkowa mieszkań: 7 340,9 m2, liczba mieszkań: 144) wraz z wykończeniem lokali mieszkalnych, zagospodarowaniem terenu, placem zabaw, drogami wewnętrznymi, parkingami, wiatami śmietnikowymi, wiatami rowerowymi, infrastrukturą techniczną oraz zjazdami.

Zakres usług świadczonych przez SAFEGE obejmie:

  • nadzorowanie prowadzenia prac budowlanych,
  • sprawdzenie / weryfikacja i zaopiniowanie dokumentacji,
  • organizowanie i prowadzenie spotkań koordynacyjnych,
  • sprawdzenie finansowych dokumentów rozliczeniowych,
  • zapewnienie systematycznego sporządzania i przekazywania Dokumentacji Powykonawczej,
  • wykonywanie przeglądów technicznych lokali w stanie deweloperskim.