ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE
Kreator Budownictwa Roku 2023

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Multimodalny Dworzec Łódź Fabryczna

Multimodalny dworzec Łódź Fabryczna

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Multimodalny węzeł transportowy - Dworzec Łódź Fabryczna

Projekty | Projekt | INŻYNIER KONTRAKTU: Budowy obwodnicy Żyrardowa w ciągu drogi krajowej nr 50...

INŻYNIER KONTRAKTU: Budowy obwodnicy Żyrardowa w ciągu drogi krajowej nr 50 / 2009 - 2012

Kontrakt z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad z siedzibą w Warszawie na zarządzanie kontraktem w zakresie „Budowy obwodnicy Żyrardowa w ciągu drogi krajowej nr 50 odcinek: od km 00+000,00 do km 15+000,00” w tym pełnienie nadzoru nad realizacją robót oraz zarządzanie w ramach projektu unijnego.

Kontrakt obejmował budowę nowej drogi klasy GP o długości 15,1 km od miejscowości Cyganka (km istn. 102+320) do miejscowości Słabomierz (km istn. 117+545,70).

INŻYNIER KONTRAKTU: Budowy obwodnicy Żyrardowa w ciągu drogi krajowej nr 50 / 2009 - 2012

Zakres inwestycji zawierał również budowę:

  • węzłów drogowych,
  • rond,
  • dróg lokalnych,
  • ciągów pieszych,
  • wiaduktów,
  • mostu przez rzekę,
  • przejścia dla dużych zwierząt,
  • przejść dla małych ssaków i płazów pod obwodnicą, 
  • urządzeń ochrony środowiska, takich jak ekrany akustyczne i pasy zieleni.
Zobacz zdjęcia
Budowa Obwodnicy Żyrardowa Budowa Obwodnicy Żyrardowa Obwodnica Żyrardowa