ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE
Kreator Budownictwa Roku 2023

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów w Krośnie

Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II w Balicach

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Multimodalny węzeł transportowy - Dworzec Łódź Fabryczna

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Projekty | Projekt | INŻYNIER KONTRAKTU: Centrum Innowacji i Skalowania Procesów - budowa centrum...

INŻYNIER KONTRAKTU: Centrum Innowacji i Skalowania Procesów - budowa centrum badawczo-rozwojowego na terenie zakładu chemicznego / 2019 - 2020

24.05.2019 podpisaliśmy kontrakt z prywatną firmą na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego w ramach inwestycji pn. „Centrum Innowacji i Skalowania Procesów”.

Przedmiotem nadzorowanych prac będzie budowa centrum badawczo-rozwojowego na terenie zakładu na południu Polski, składającego się z dwóch wolnostojących budynków:

  1. Pierwszy z nich to budynek dwukondygnacyjny mieszczący laboratoria, halę skalowania, stołówkę i sale konferencyjne.
  2. Drugi będzie jednokondygnacyjnym magazynem substancji chemicznych.
  3. Oprócz tego zbudowane zostaną wiaty na gazy oraz budynek trafostacji.

Zakres nadzorowanych prac obejmuje budowę budynków do stanu surowego zamkniętego wraz z elewacjami i wykończeniem dachów, usunięcie części torów i zabezpieczenie pozostających torów kozłami oporowymi oraz zagospodarowanie terenu, czyli wykonanie dróg, dojazdów, dojść oraz miejsc postojowych wraz z infrastrukturą techniczną oraz elementami małej infrastruktury.

To jeden z pięciu projektów prowadzonych dla tego Klienta.