ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE
Kreator Budownictwa Roku 2023

Oczyszczalnia ścieków w Białymstoku

Most na rz. Bug w Małkini

Międzynarodpwy Port Lotniczy im. Jana Pawła II w Balicach

Jaz na rz. Nysie Kłodzkiej w Lewinie Brzeskim

Multimodalny Dworzec Łódź Fabryczna

Projekty | Projekt | INŻYNIER KONTRAKTU: Centrum Kompetencji Społecznych w Państwowej Wyższej...

INŻYNIER KONTRAKTU: Centrum Kompetencji Społecznych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Elblągu / 2018 - 2026

INŻYNIER KONTRAKTU: Centrum Kompetencji Społecznych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Elblągu / 2018

05.12.2018 podpisaliśmy kontrakt z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Elblągu na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach projektu pn.: „Centrum Kompetencji Społecznych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Elblągu”.

W projekcie przewiduje się rozbudowę obiektu przy ul. Wspólnej o halę dla naukowego laboratorium dronów oraz przebudowę obiektu przy ul. Zacisze, w wyniku której studenckie koła naukowe otrzymają nowe - w pełni sprzętowo wyposażone - następujące pracownie: robotyki i mechatroniki, wzornictwa, aktywności artystycznych, gier edukacyjnych, multimediów. Powstanie również nowe naukowe laboratorium modelowania 3D.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 9 – Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych Działania 09.03 Infrastruktura edukacja, Poddziałania 09.03.02 – Infrastruktura dydaktyczna szkół wyższych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020.