ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE
Kreator Budownictwa Roku 2023

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów w Krośnie

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Multimodalny dworzec Łódź Fabryczna

Multimodalny Dworzec Łódź Fabryczna

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Projekty | Projekt | INŻYNIER KONTRAKTU: Centrum Szyfrów Enigma w Poznaniu / 2020 - 2021

INŻYNIER KONTRAKTU: Centrum Szyfrów Enigma w Poznaniu / 2020 - 2021

SEKTOR: budownictwo
INŻYNIER KONTRAKTU: Centrum Szyfrów Enigma w Poznaniu / 2020 - 2021

07.07.2020 podpisaliśmy kontrakt z Urzędem Miasta Poznania na pełnienie obowiązków Inżyniera Kontraktu wraz ze świadczeniem usług nadzoru dla projektu w trakcie realizacji pn. „Muzeum Enigmy w Poznaniu”.

Centrum Szyfrów Enigma ma powstać w dawnym budynku Collegium Martineum Uniwersytetu Adama Mickiewicza (na skrzyżowaniu ulic Św. Marcin i Kościuszki) - na jego miejscu bowiem stał gmach filii wojskowego Biura Szyfrów Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. To właśnie w tym biurze pracowali matematycy, którzy złamali kod niemieckiej maszyny szyfrującej - Marian Rejewski, Jerzy Różycki i Henryk Zygalski.

W muzeum znajdą się sale tematyczne z materiałami multimedialnymi i stanowiskami interaktywnymi, a poza częścią historyczną znajdzie się tu także część edukacyjno-rozrywkowa. Pierwsi zwiedzający będą mogli przekroczyć jego próg już w 2021 roku.

Przewidziane roboty to m.in. wyburzenie klatki schodowej, ścian działowych, wymiana okien, drzwi, podłóg i wewnętrznych instalacji oraz remont "części wspólnych" budynku Collegium Martineum. Centrum Szyfrów Enigma będzie oczywiście dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Projekt jest realizowany w ramach Działania 4.4 „Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, we współpracy z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz środowiskami popularyzującymi historię polskiej myśli naukowej i technicznej.

Zobacz zdjęcia
SAFEGE dla CEntrum SZyfrów ENigma w POznaniu / 2021 SAFEGE dla CEntrum SZyfrów ENigma w POznaniu / 2021 SAFEGE dla CEntrum SZyfrów ENigma w POznaniu / 2021 SAFEGE dla CEntrum SZyfrów ENigma w POznaniu / 2021 SAFEGE dla CEntrum SZyfrów ENigma w POznaniu / 2021 SAFEGE dla CEntrum SZyfrów ENigma w POznaniu / 2021