ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE
Kreator Budownictwa Roku 2023

Oczyszczalnia ścieków w Białymstoku

S-19 Sokołów Małopolski - Stobierna

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Linia kolejowa E-20 na trasie Siedlce - Terespol

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Projekty | Projekt | INŻYNIER KONTRAKTU: Dostosowanie stacji Legnica do potrzeb osób z...

INŻYNIER KONTRAKTU: Dostosowanie stacji Legnica do potrzeb osób z ograniczoną możliwością poruszania się / 2024

INŻYNIER KONTRAKTU: Dostosowanie stacji Legnica do potrzeb osób z ograniczoną możliwością poruszania się / 2024

22.02.2024 podpisaliśmy umowę z PKP Polskimi Liniami Kolejowymi SA w Warszawie na pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania "Dostosowanie stacji Legnica do potrzeb osób z ograniczoną możliwością poruszania się". Jest to dalszy etap prac na tej stacji, które nadzorujemy poprzez nasz zielonogórski oddział od 2 lat.