ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE
Kreator Budownictwa Roku 2023

Most na rz. Bug w Małkini

Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II w Balicach

Oczyszczalnia ścieków w Białymstoku

Linia kolejowa E-20 na trasie Siedlce - Terespol

Multimodalny węzeł transportowy - Dworzec Łódź Fabryczna

Projekty | Projekt | INŻYNIER KONTRAKTU: Galeria Dzierżoniów – etap I / 2015

INŻYNIER KONTRAKTU: Galeria Dzierżoniów – etap I / 2015

Kontrakt z firmą BIK ZARZĄDZANIE Sp. z o.o. S.K.A. na „Prowadzenie usługi nadzoru inwestorskiego – Galeria Dzierżoniów – etap I”.

Przedmiotem Inwestycji jest pełnienie nadzoru inwestorskiego przy budowie pierwszej nowoczesnej galerii handlowej w powiecie dzierżoniowskim. W skład powyższego zadania wchodzą następujące usługi:

  • wykonanie funkcji kierownika budowy w trakcie prowadzenia robót;
  • zorganizowanie i rozpoczęcie budowy, zorganizowanie przetargu i wybór (w porozumieniu ze zlecającym) wykonawcy wykonania studni kanalizacyjnych wraz z przeczyszczeniem i udrożnieniem odcinka końcowego;
  • organizacja placu budowy, rozpoczęcie prac przygotowawczych (ogrodzenie placu budowy, wytyczenie geodezyjne, rozpoczęcie plac niwelacyjnych, przyłącza placu budowy), w tym wybór innych firm niezbędnych do przeprowadzenia etapu I inwestycji (w porozumieniu ze zlecającym) oraz nadzór na nimi,
  • przekazanie wykonawcy placu budowy, nadzór na prowadzonymi pracami, a także zorganizowanie odbioru wykonanych prac.