ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE
Kreator Budownictwa Roku 2023

Jaz na rz. Nysie Kłodzkiej w Lewinie Brzeskim

Most na rz. Bug w Małkini

Oczyszczalnia ścieków w Białymstoku

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Oczyszczalnia ścieków w Bolesławcu

Projekty | Projekt | INŻYNIER KONTRAKTU: Galeria S1 - ul. Łużycka, Gryfino / 2019

INŻYNIER KONTRAKTU: Galeria S1 - ul. Łużycka, Gryfino / 2019

INŻYNIER KONTRAKTU: Galeria S1 - ul. Łużycka, Gryfino / 2019

24.01.2019 podpisaliśmy kontrakt z firmą Saller Polbau Sp. z o.o. Poland Projekt Kappa Sp. k. z siedzibą we Wrocławiu na „Pełnienie funkcji Nadzoru Inwestorskiego we wszystkich branżach przy budowie obiektu handlowo – usługowego „S1” Gryfino, ul. Łużycka” wraz z całą zewnętrzną infrastrukturą techniczną zgodnie z projektem budowlanym i projektem wykonawczym. Zakres: Budynek + tereny zewnętrzne; powierzchnia zabudowy: ok.1.670m2. Jest to drugi etap inwestycji.  

Centrum handlowe S1 będzie miało trzech najemców i będzie wykonane w technologii „pod klucz”. Jego budowa obejmuje:

  • obiekt handlowo – usługowy
  • wewnętrzny układ komunikacyjny, parking naziemny zgodnie z projektem budowlanym i strefę dostaw
  • elementy małej architektury, utrzymanie istniejących i obsadzenie nowych terenów zielonych
  • elementy infrastruktury technicznej (instalacje wod.-kan. z przyłączem, sieć c.o. z przyłączem, kanalizacja deszczowa i kanalizacja sanitarna z przyłączami, oświetlenie terenu oraz inne, niezbędne dla budowanego obiektu)
  • połączenie komunikacji pieszej i samochodowej z istniejącym układem drogowym
  • wybudowanie i przebudowanie istniejącego układu drogowego.
Zobacz zdjęcia
SAFEGE Polska dla budowy galerii handlowej w Gryfinie, zdj. Piotr Oleszkiewicz SAFEGE Polska dla budowy galerii handlowej w Gryfinie, zdj. Piotr Oleszkiewicz SAFEGE Polska dla budowy galerii handlowej w Gryfinie, zdj. Piotr Oleszkiewicz SAFEGE Polska dla budowy galerii handlowej w Gryfinie, zdj. Piotr Oleszkiewicz