ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE
Kreator Budownictwa Roku 2021

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Multimodalny węzeł transportowy - Dworzec Łódź Fabryczna

Multimodalny węzeł transportowy - Dworzec Łódź Fabryczna

Multimodalny węzeł transportowy - Dworzec Łódź Fabryczna

Linia kolejowa E-20 na trasie Siedlce - Terespol

Projekty | Projekt | INŻYNIER KONTRAKTU: Gospodarka wodno-ściekowa w Krakowie – Etap II / 2013 -...

INŻYNIER KONTRAKTU: Gospodarka wodno-ściekowa w Krakowie – Etap II / 2013 - 2015

INŻYNIER KONTRAKTU: Gospodarka wodno-ściekowa w Krakowie – Etap II / 2013 - 2015

Kontrakt z Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Krakowie kontrakt na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania „Gospodarka wodno-ściekowa w Krakowie – Etap II”.

W ramach niniejszego zamówienia nadzorowaliśmy i zarządzaliśmy następującymi kontraktami:

  • Zadanie Nr 1: „Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków Kujawy" – realizowany w oparciu o tzw. Żółtą Książkę FIDIC,
  • Zadanie Nr 2: „Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach Obozowej, Glogera, Wyciąskiej" - realizowany w oparciu o tzw. Czerwoną Książkę FIDIC.