ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE
Kreator Budownictwa Roku 2021

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Linia Kolejowa nr 7

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów w Krośnie

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów w Krośnie

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Projekty | Projekt | INŻYNIER KONTRAKTU: Kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w...

INŻYNIER KONTRAKTU: Kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w południowo-wschodniej części Tłuszcza poprzez modernizację oczyszczalni ścieków oraz rozbudowę systemu kanalizacyjnego i wodociągowego / 2012 - 2013

INŻYNIER KONTRAKTU: Kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w południowo-wschodniej części Tłuszcza poprzez modernizację oczyszczalni ścieków oraz rozbudowę systemu kanalizacyjnego i wodociągowego / 2012 - 2013

Kontrakt z Gminą Tłuszcz na Pełnienie funkcji Inżyniera kontraktu dla realizacji projektu pn. „Kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w południowo-wschodniej części Tłuszcza poprzez modernizację oczyszczalni ścieków oraz rozbudowę systemu kanalizacyjnego i wodociągowego, realizowanego w ramach regionalnego programu operacyjnego województwa mazowieckiego 2007-2013, Priorytet IV - środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka, Działanie 4.1. - Gospodarka wodno-ściekowa".

Przedmiotem Projektu było sześć zadań tworzących odrębne Kontrakty na roboty budowlane:

  1. Przebudowa oczyszczalni ścieków,
  2. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej osiedla "Sasanki- Wierzbowa",
  3. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej osiedla " Słoneczna",
  4. Budowa sieci wodociągowej osiedla "Sasanki - Wierzbowa",
  5. Budowa sieci wodociągowej osiedla "Borki",
  6. Budowa sieci wodociągowej osiedla "Długa-Zakrzewie".