ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE
Kreator Budownictwa Roku 2023

Multimodalny Dworzec Łódź Fabryczna

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów w Krośnie

Multimodalny węzeł transportowy - Dworzec Łódź Fabryczna

Multimodalny węzeł transportowy - Dworzec Łódź Fabryczna

Projekty | Projekt | INŻYNIER KONTRAKTU: Kompleksowe uzbrojenie obszarów inwestycyjnych gminy...

INŻYNIER KONTRAKTU: Kompleksowe uzbrojenie obszarów inwestycyjnych gminy Grodzisk Mazowiecki / 2015 - 2019

INŻYNIER KONTRAKTU: Kompleksowe uzbrojenie obszarów inwestycyjnych gminy Grodzisk Mazowiecki / 2015 - 2019

Kontrakt z Zakładem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Grodzisku Mazowieckim. Przedmiotem umowy jest zarządzanie i nadzór nad zadaniami obejmującymi roboty realizowane w ramach Projektu „Kompleksowe uzbrojenie obszarów inwestycyjnych gminy Grodzisk Mazowiecki, w tym terenu przeznaczonego pod utworzenie Interdyscyplinarnego Centrum Innowacji dla rozwoju innowacyjności i przedsiębiorczości na Mazowszu”.

Przedmiot umowy podzielony jest na dwa etapy: Etap I – przygotowanie dokumentacji przetargowej, Etap II – nadzór nad robotami budowlanymi.

INŻYNIER KONTRAKTU: Kompleksowe uzbrojenie obszarów inwestycyjnych gminy Grodzisk Mazowiecki / 2015 - 2019

Inżynier Kontraktu będzie zarządzał, administrował i koordynował następujące zadania:

 • Zadanie 1 – „Sieć wodociągowa wodociągowa „A” w m. Chrzanów Duży odcinek ul. Chrzanowska – droga dojazdowa do drogi wojewódzkiej 579; Gmina Grodzisk Mazowiecki o długości L=848,5 m DN200”,
 • Zadanie 2 – „Sieć wodociągowa wodociągowa „B” w m. Chrzanów Duży wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 579 odcinek ul. Transportowa – droga gminna do m. Chlebnia o długości L=396,0 m DN200”,
 • Zadanie 3 – „Sieć wodociągowa „C” w m. Wólka Grodziska w drodze powiatowej nr 1507 odcinek Kraśnicka Wola - SUW Wólka Grodziska, Gmina Grodzisk Mazowiecki o długości L=1800,5 m DN 200”,
 • Zadanie 4 - Sieć wodociągowa „D” w drodze gminnej odcinek m. Zabłotnia – m. Kłudno Nowe Gmina Grodzisk Mazowiecki o długości L=1914,0 m DN 200”,
 • Zadanie 5 – „Sieć wodociągowa „E” w drodze gminnej odcinek droga powiatowa nr 1508 w m. Chlebnia – droga powiatowa nr 1510 w m Kłudno Stare Gmina Grodzisk Mazowiecki o długości L=2556,0 m DN200”,
 • Zadanie 6 – „Sieć wodociągowa odc. „F” w drodze wojewódzkiej 579 w m. Tłuste – droga gminna w m. Żuków Gmina Grodzisk Mazowiecki o długość L=2170,0 m DN200”,
 • Zadanie 7 – „Sieć wodociągowa „CI” w m. Natolin, w drodze gminnej, odcinek droga wojewódzka nr 579 – Centrum Innowacji Gmina Grodzisk Mazowiecki o długości L= 644,0 m DN200”,
 • Zadanie 8 – „Przebudowa kanału sanitarnego wraz z przyłączami w ul. Średniej w Grodzisku Mazowieckim L=197,9 m DN600”,
 • Zadanie 9 – „Budowa kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej w ciągu ulic: Cieszyńskiej, Chrzanowskiej, Transportowej, Traugutta i Szwoleżerów w Grodzisku Mazowieckim L= 1056,65 m DN400”,
 • Zadanie 10 – „Budowa przewodów tłocznych składających się dwóch rur PE o średnicach DN200 z przewiązkami, na odcinku od projektowanej tłoczni ścieków, wzdłuż planowanej zachodniej obwodnicy Grodziska Mazowieckiego do istniejącego kanału sanitarnego w ul. Średniej, L=4200m”
 • Zadanie 11 – „Budowa tłoczni ścieków komunalnych w miejscowości Kłudno Stare”
 • Zadanie 12 - „Budowa drogi w strefie przemysłowej we wsi Natolin w gminie Grodzisk Mazowiecki L=1200 m.” – wraz z infrastrukturą towarzyszącą, kategoria ruchu KR4.