ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE
Kreator Budownictwa Roku 2023

Multimodalny Dworzec Łódź Fabryczna

Multimodalny dworzec Łódź Fabryczna

Oczyszczalnia ścieków w Kazimierzy Wielkiej

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Most na rz. Bug w Małkini

Projekty | Projekt | INŻYNIER KONTRAKTU: Kontynuacja projektowania i budowa drogi ekspresowej S19...

INŻYNIER KONTRAKTU: Kontynuacja projektowania i budowa drogi ekspresowej S19 na odcinku węzeł Sokołów Małopolski Północ (bez węzła) - Stobierna / 2014 - 2021

INŻYNIER KONTRAKTU: Kontynuacja projektowania i budowa drogi ekspresowej S19 na odcinku węzeł Sokołów Małopolski Północ (bez węzła) - Stobierna / 2014 - 2021

Kontrakt z Generalna Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie na Pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją robót oraz zarządzanie Kontraktem „Kontynuacja projektowania i budowa drogi ekspresowej S-19 na odcinku węzeł Sokołów Małopolski Północ (bez węzła) - Stobierna".

Kontrakt na roboty budowlane będzie realizowany zgodnie z Warunkami Kontraktu na urządzenia i budowę z projektowaniem dla urządzeń elektrycznych i mechanicznych oraz robót budowlanych i Inżynieryjnych projektowanych przez Wykonawcę - FIDIC.

INŻYNIER KONTRAKTU: Kontynuacja projektowania i budowa drogi ekspresowej S19 na odcinku węzeł Sokołów Małopolski Północ (bez węzła) - Stobierna / 2014 - 2021

Droga ekspresowa S19 stanowić ma główną trasę komunikacyjną na kierunku północ - południe we wschodniej części kraju. Ma przebiegać od przejścia z Białorusią w Kuźnicy do granicy ze Słowacją w Barwinku.

Zakres kontraktu obejmuje w szczególności:

  • budowę odcinka drogi ekspresowej klasy S o długości 12,5 km,
  • budowę węzła drogowego Sokołów Małopolski (DW875),
  • budowę i przebudowę istniejących dróg w zakresie kolizji z drogą ekspresową,
  • budowę dróg obsługujących tereny przyległe do projektowanego pasa drogowego, oraz wjazdów awaryjnych na drogę ekspresową,
  • budowę obiektów inżynierskich,
  • budowę chodników dla pieszych i ścieżek rowerowych,
  • budowę MOP-ów,
  • budowę systemu odwodnienia korpusu drogowego,
  • budowę urządzeń ochrony środowiska,
  • budowę oświetlenia drogowego.

Strona projektu: www.s19-sokolow-stobierna.pl

Zobacz zdjęcia
SAFEGE - Budowa drogi S19 Sokołów Małopolski SAFEGE - Budowa drogi S19 Sokołów Małopolski SAFEGE - Budowa drogi S19 Sokołów Małopolski SAFEGE - Budowa drogi S19 Sokołów Małopolski