ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE
Kreator Budownictwa Roku 2023

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów w Krośnie

Linia tramwajowa - Poznań Franowo

Multimodalny dworzec Łódź Fabryczna

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Multimodalny węzeł transportowy - Dworzec Łódź Fabryczna

Projekty | Projekt | INŻYNIER KONTRAKTU: Modernizacja i rozbudowa gospodarki wodno-ściekowej w...

INŻYNIER KONTRAKTU: Modernizacja i rozbudowa gospodarki wodno-ściekowej w gminie Biała Piska w formule zaprojektuj i wybuduj / 2023 - 2025

INŻYNIER KONTRAKTU: Modernizacja i rozbudowa gospodarki wodno-ściekowej w gminie Biała Piska w formule zaprojektuj i wybuduj / 2023 - 2025

23.05.2023 podpisaliśmy kontrakt z Gminą Biała Piska na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w ramach inwestycji pn.: „Modernizacja i rozbudowa gospodarki wodno-ściekowej w gminie Biała Piska w formule zaprojektuj i wybuduj”.

Zakres inwestycji obejmuje:

 • Sporządzenie dokumentacji projektowej rozbudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków „Biała Piska” w formule zaprojektuj i wybuduj
 • Wykonanie robót budowlanych objętych dokumentacją projektową w zakresie rozbudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków w Białej Piskiej.

Pełnienie nadzoru inwestorskiego zapewnimy w  branżach:

 • konstrukcyjno-budowlanej
 • instalacji sanitarnych
 • instalacji elektrycznych
 • inżynieryjno-drogowej.

Modernizacja obejmuje:

 • modernizację oczyszczalni ścieków poprzez budowę dodatkowego reaktora biologicznego zwiększającego wydajność oczyszczania ścieków,
 • budowę budynku stacji mechanicznego oczyszczania ścieków,
 • wymianę krat i piaskowników
 • wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej i elektrycznej
 • wymianę mieszadeł dyfuzorów i pomp
 • modernizację technologii przeróbki osadu
 • wydzielenie oraz utwardzenie dróg
 • monitoring

Inwestycja jest dofinansowana z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych.