ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE

Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II w Balicach

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów w Krośnie

Multimodalny dworzec Łódź Fabryczna

Most na rz. Bug w Małkini

Multimodalny węzeł transportowy - Dworzec Łódź Fabryczna

Projekty | Projekt | INŻYNIER KONTRAKTU: Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Stegnie...

INŻYNIER KONTRAKTU: Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Stegnie / 20014 - 2015

INŻYNIER KONTRAKTU: Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Stegnie / 20014 - 2015

Kontrakt z Przedsiębiorstwem Komunalnym  „Mierzeja” Sp. z o.o. na pełnienie obowiązków Inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn. ”Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Stegnie”.

Pełnienie czynności nadzoru inwestorskiego obejmowało specjalności: konstrukcyjno–budowlaną; instalacyjną w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych; instalacyjną w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych i AKPiA; drogową.

Zadania inwestycyjne objęły modernizację oczyszczalni ścieków w celu zwiększenia jej przepustowości do wielkości Qśrd.=5.500 m3/d i 51 000 RLM (w okresie letnim) oraz dotrzymania aktualnie wymaganych przepisami prawa parametrów jakości ścieków na wylocie.

Zobacz zdjęcia
Oczyszczalnia w Stegnie Oczyszczalnia w Stegnie