ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE
Kreator Budownictwa Roku 2023

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów w Krośnie

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Most na rz. Bug w Małkini

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Projekty | Projekt | INŻYNIER KONTRAKTU: Modernizacja Oczyszczalni Ścieków w Chrzanowie Dużym /...

INŻYNIER KONTRAKTU: Modernizacja Oczyszczalni Ścieków w Chrzanowie Dużym / 2019

INŻYNIER KONTRAKTU: Modernizacja Oczyszczalni Ścieków w Chrzanowie Dużym / 2019

05.07.2019 podpisaliśmy kontrakt z Zakładem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Grodzisku Mazowieckim na pełnienie nadzoru inwestorskiego dla „Budowy reaktora biologicznego, przebudowy istniejących reaktorów biologicznych oraz optymalizacji pracy stacji dmuchaw – wymiana dmuchawy pod potrzeby docelowej przepustowości w Oczyszczalni Ścieków w Chrzanowie Dużym”.

Miejska oczyszczalnia ścieków w Chrzanowie Dużym to oczyszczalnia mechaniczno-biologiczna o przepustowości ok. 10 500 m3 na dobę, a przedmiotem tego zadania jest modernizacja jej części biologicznej. Nasi specjaliści z SAFEGE będą nadzorować roboty w branżach: konstrukcyjno-budowlanej, elektrycznej – AKPiA, sanitarnej, drogowej i technologicznej.

Celem modernizacji oczyszczalni w Chrzanowie Dużym jest:

  • zwiększenie przepustowości oczyszczalni
  • poprawa jakości ścieków oczyszczonych odpływających z oczyszczalni
  • poprawa standardu technicznego oczyszczalni
  • zwiększenie elastyczności pracy oczyszczalni
  • automatyzacja procesu technologicznego oczyszczania ścieków.

Inwestycja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Projektu „Uporządkowanie gospodarki wodo-ściekowej na terenie gminy Grodzisk Mazowiecki”.