ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE
Kreator Budownictwa Roku 2023

Jaz na rz. Nysie Kłodzkiej w Lewinie Brzeskim

Multimodalny dworzec Łódź Fabryczna

Linia kolejowa E-20 na trasie Siedlce - Terespol

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Oczyszczalnia ścieków w Kazimierzy Wielkiej

Projekty | Projekt | INŻYNIER KONTRAKTU: Modernizacja oczyszczalni ścieków w Szczawnicy –...

INŻYNIER KONTRAKTU: Modernizacja oczyszczalni ścieków w Szczawnicy – kontrakt 1 / 2015

INŻYNIER KONTRAKTU: Modernizacja oczyszczalni ścieków w Szczawnicy – kontrakt 1 / 2015

Kontrakt z Podhalańskim Przedsiębiorstwem Komunalnym Sp. z o.o. na „Pełnienie Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją zadania pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Szczawnicy – kontrakt 1”.

Roboty budowlane w ramach zamówienia objęły wykonanie następujących zadań:

 • Zabudowa stacji zlewnej,
 • Modernizacja części mechanicznej oczyszczalni połączona z całkowitą wymianą urządzeń i dostosowaniem przepustowości węzła do docelowego obciążenia. W ramach węzła zostaną wprowadzone procesy płukania i odwadniania skratek i piasku,
 • Modernizacja pompowni, wymiana pomp w pompowni głównej wraz z zabudową piątej jednostki.
 • Modernizacja stopnia biologicznego połączona ze zwiększeniem pojemności, wymianą wszystkich urządzeń,
 • Zabudowa układu wody technologicznej (ścieków oczyszczonych), zapewniająca zasilanie urządzeń oczyszczalni,
 • Zabudowa nowych urządzeń pomiarowych odpływu oraz obejść technologicznych,
 • Wymiana dmuchaw napowietrzających połączona z montażem stacji w nowym pomieszczeniu oraz modyfikacją układu rozprowadzenia powietrza,
INŻYNIER KONTRAKTU: Modernizacja oczyszczalni ścieków w Szczawnicy – kontrakt 1 / 2015
 • Wymiana układu magazynowania i dozowania koagulantu, zgodnie z dokumentacją projektową i Programem Funkcjonalno-Użytkowym
 • Wymiana urządzenia do odwadniania osadów wraz z osprzętem, Użytkowym
 • Montaż układu transportu i wapnowania osadu odwodnionego,
 • Wykonanie budynku osadu odwodnionego,
 • Dostosowanie systemu elektroenergetycznego oczyszczalni oraz zabudowa nowego awaryjnego agregatu prądotwórczego,
 • Zabudowa systemu biofiltracji powietrza odlotowego z węzła mechanicznego oczyszczania ścieków i obróbki piasku i skratek, zbiornika pompowni ścieków, prasy odwadniającej, stanowisk kontenerów skratek, piasku i osadu oraz wykonanie nowego systemu wentylacji,
 • Zabudowa systemu CO oczyszczalni wraz z wykonaniem kotłowni,
 • Wykonanie instalacji do odzysku ciepła z powietrza z dmuchaw do ogrzewania wody w instalacji c.o,
 • Wymiana systemu AKPiA wraz z dostosowaniem do nowych potrzeb w zakresie oczyszczalni, odbioru, wykorzystania i transmisji sygnału z pompowni sieciowych i oczyszczalni w Krościenku,
 • Wykonanie studni wierconej,
 • Wykonanie nowych połączeń technologicznych,
 • Dostosowanie układu komunikacyjnego oczyszczalni oraz terenu,
 • Remont części socjalno – administracyjnej i wszystkich pomieszczeń na oczyszczalni.