ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE
Kreator Budownictwa Roku 2023

Międzynarodpwy Port Lotniczy im. Jana Pawła II w Balicach

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów w Krośnie

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów w Krośnie

Międzynarodpwy Port Lotniczy im. Jana Pawła II w Balicach

Multimodalny węzeł transportowy - Dworzec Łódź Fabryczna

Projekty | Projekt | INŻYNIER KONTRAKTU: Modernizacja ośrodka turystyczno - sportowego Zagroń w...

INŻYNIER KONTRAKTU: Modernizacja ośrodka turystyczno - sportowego Zagroń w Szczyrku / 2021 - 2022

SEKTORY: budownictwo,
INŻYNIER KONTRAKTU: Modernizacja ośrodka turystyczno - sportowego Zagroń w Szczyrku / 2021 - 2022

02.02.2021 podpisaliśmy kontrakt z Gliwicką Agencją Turystyczną S.A. w Szczyrku na pełnienie funkcji inwestora zastępczego podczas realizacji zadania inwestycyjnego „Modernizacja ośrodka turystyczno - sportowego Zagroń w Szczyrku”.

Nasza firma będzie wykonywała obowiązki związane z koordynacją działań wszystkich stron uczestniczących w procesie inwestycyjnym oraz wykonywaniem na rzecz Gliwickiej Agencji Turystycznej S.A. w Szczyrku działań wynikających z tytułu gwarancji jakości i rękojmi za wady w okresie jej trwania.

Obowiązki specjalistów z SAFEGE obejmą m.in.:

 • przygotowanie harmonogramu realizacji inwestycji
 • wizję lokalną wraz z oceną obecnego stanu obiektu
 • nadzorowanie prac projektanta
 • weryfikację dokumentacji projektowej
 • weryfikację przedmiarów i kosztorysów robót
 • weryfikację i akceptację poprawek w dokumentacji przygotowanych przez Projektanta
 • przygotowanie i przeprowadzenie postępowania przetargowego
 • sprawowanie zastępstwa inwestorskiego i nadzoru inwestycyjnego we wszystkich branżach
 • przygotowanie i przeprowadzenie przeglądów gwarancyjnych
 • obsługę finansową inwestycji
 • obsługę prawną inwestycji.

Ośrodek turystyczno-sportowy Zagroń po remoncie zostanie dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, a dzięki adaptacji tarasu na poziomie +4 zwiększy się ilość dostępnych pokoi; część jednostek hotelowych zyska możliwość łączenia w pokoje rodzinne. Powstaną również dwupoziomowe apartamenty z widokiem na Skrzyczne, a na parterze - pomieszczenie na sprzęt narciarski.